zondag 18 maart 2018

Vaticaanse Media manipuleerden brief van Paus Benedictus XVI


Vaticaanse media maken laatste paragraaf onleesbaar
en leggen een stapel boekjes op de tweede pagina,
zodat enkel de handtekening van Paus Benedictus XVI leesbaar is:
BENEDICTUS XVI

Bron: AP

Link:

https://apnews.com/amp/01983501d40d47a4aa7a32b6afb70661?
Vaticaanstad

7 februari 2018

Eerwaarde Monseigneur,

Dank u voor uw vriendelijke brief van 12 januari en het bijgevoegde geschenk van de elf kleine volumes die bewerkt werden door Roberto Repole. Ik bejubel dit initiatief dat het dwaze vooroordeel wil weerleggen en tegenspreken waarin Paus Franciscus enkel een praktische man is zonder bijzondere theologische of filosofische vorming, terwijl ik enkel een theologische theoreticus  ben geweest met weinig voeling met het concrete leven van een hedendaagse Christen.

Deze kleine volumes tonen, correct, dat Paus Franciscus een man is van diepgaande filosofische en theologische vorming, en ze helpen daarom de innerlijke continuïteit weer te geven tussen de twee pontificaten ondanks al de verschillen van stijl en temperament.

Maar de Vaticaanse media lieten bewust de laatste alinea weg waarin Benedictus zegt:

Echter, ik voel mij niet geroepen om een korte en beknopte theologische passage over ze te schrijven omdat doorheen mijn leven het altijd duidelijk is geweest dat ik enkel zou schrijven en mij zou uiten over boeken die ik goed gelezen heb. Ongelukkigerwijs, ben ik omwille van fysieke redenen niet in staat om de elf volumes in de nabije toekomst te lezen, in het bijzonder terwijl andere verplichtingen op mij wachten die ik reeds op mij heb genomen. [Met andere woorden: "Ik heb betere dingen te doen, dan wat boekjes over de theologie van Bergoglio te lezen!"]

Ik ben er zeker van dat u dit zult begrijpen en ik groet u vriendelijk.

De uwe,

Benedictus XVI

Vertaling: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/2018/03/15/fake-news-benedictus-zou-in-een-nieuwe-brief-de-theologie-van-bergoglio-bejubelen/


zaterdag 17 maart 2018

BREAKING: In een ultieme poging om de schade te beperken, bezocht Bergoglio vandaag halsoverkop de Heilige Nummer 1 van Italië: Pater Pio


Bergoglio komt buiten adem in San Giovanni Rotondo aan

De schijnheilige begluurt de Heilige

Dit zegt alles! Christus walgt van de farizeeër!

De Satan in de cel van de Heilige

zondag 11 maart 2018

Winnetou: "Scharlih, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ."

De Antwerpse priester Rudi Mannaerts (56) in het Nieuwsblad:


“Een paar decennia geleden hebben de kerkelijke verantwoordelijken toegelaten dat de godsdienstlessen op school helemaal verwaterden tot flauwe flower power-lesjes. De (kerkelijke) bouillon is toen helemaal uit de soep gehaald. Godsdienstlessen hebben sindsdien niets spiritueel meer. Woorden als “God” en “bijbel”, zijn er bijna volledig uit verdwenen. Laat staan dat jonge mensen nog de betekenis en de waarde van een sacrament als het doopsel zouden leren.”

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2018/03/waarom-we-nog-amper-dopen-omdat-de.html


Een trouwe lezer merkt op:


"Rudy Mannaerts parafraseert hier de vroeger zeer bekende en nu bijna totaal vergeten Nederlandse auteur Godfried Bomans door zijn "(kerkelijke) bouillon" te contrasteren met de dunne soep van de godsdienstlessen. Een interessant startpunt."


Godfried Bomans in 'Elseviers Weekblad' van 24 augustus 1963:


"Voor Old Shatterhand kan dit worden samengevat in twee doelstellingen: de redding der Indianen van hun ondergang èn hun bekering tot de Christelijke beginselen. Hoe naïef dit streven wordt doorgevoerd, blijkt uit iedere bladzijde. Karl May was er de man niet naar om hier iets van terecht te brengen en het was hem daar ook niet om te doen. Wat het eerste betreft: er waren allang geen Indianen meer en er viel dus niets meer te redden. En voor het tweede stond hijzelf te zwak in zijn schoenen. Hij hield de dunne soep van algemene menslievendheid voor de krachtige bouillon van het Evangelie en het is voor iedere jongen een diepe teleurstelling als zelfs Winnetou voor deze prut bezwijkt en stervend stamelt: "Charlih... ik ben... een Christen. Hier hadden de omstanders nu „oef, oef” moeten roepen, want het beeld van Winnetou, die voortaan ’s zondags ter kerke gaat en zich in het algemeen correct gedraagt, is onvoorstelbaar. Winnetou had dit nooit mogen doen. Hij valt tegen."

Link:

http://karlmay.apriana.nl/1963-08-24.htmlMet andere woorden:


Wie voor het Post-conciliaire 'prut-christendom', het christendom-light, of de wellness-kerk van de Post-conciliaire 'bisschoppen' bezwijkt, is een teleurstelling!

Intussen valt ook hier niemand meer te 'redden'!

De morele afgewraktheid van de bedienaren van de Kerk, met hun homofilie en hun pedofilie, maakt hun slappe discours totaal ongeloofwaardig!

De wellness-kerk van de Post-conciliaire bisschoppen is dus niet iets voor helden of heiligen, maar is iets voor zielige losers!

Net zoals Karl May van Winnetou een loser maakt, door hem te laten sterven voor May's eigen slappe, kleinburgerlijke versie van het christendom, zo maken de Post-conciliaire bisschoppen ook van Christus een loser, door Hem te laten sterven voor hun slap afkooksel van het christendom.

Hoe zouden de bisschoppen met hun pruts-christendom er in kunnen slagen om ook maar iemand te bekeren???

Godfried Bomans: "Hoe naïef dit streven wordt doorgevoerd, blijkt uit iedere bladzijde."


COMPENSATIE


Godfried Bomans: "Dit verklaart ook de verbazing waarmee de mensen later vernemen dat May de gebieden die hij beschrijft, niet of slechts nauwelijks betreden heeft [= De bisschoppen kennen het Ware Geloof niet.]. Ik heb dit altijd de grote glorie van Karl May gevonden. Sommigen van zijn biografen haasten zich ons te verzekeren dat hij wel degelijk hier of daar geweest moet zijn en zij noemen in hun ijver zelfs het hotel waar hij een nacht heeft doorgebracht [= De verdedigers van de bisschoppen proberen ons wijs te maken dat ze wél iets van het Christendom afweten.]. Zij beseffen niet dat hiermee de schitterende kwakzalverij van de man [en de bisschoppen] alleen maar verminderd wordt. Juist het feit dat hij vermoedelijk nooit een Indiaan [of Christus] ontmoet heeft en in elk geval als de bliksem de benen zou genomen hebben als hij er een was tegengekomen, maakt de figuur van Old Shatterhand zo interessant. Voor psychologen is hij [en de bisschoppen] een schoolvoorbeeld van compensatie. May [en de bisschoppen], in het Oosten op alle fronten mislukt, projecteert in het Westen de man die hij had willen zijn. Dezelfde hand die zich hier aan kleine diefstallen vergreep, wordt ginds een shatterhand. Dezelfde overheid die hem aan deze zijde opsloot, staat aan de overkant van de oceaan tegenover een teugelloos genie. Of is het niet tekenend dat de ware stumperds, de imbecielen, die nu werkelijk alles verkeerd doen, door deze ex-gevangene uit de officiële overheid gerecruteerd worden? Een vijandelijk opperhoofd kan nog wel eens schrander uit de hoek komen. Een ambtenaar of sergeant van politie [of bisschop] nimmer.


Dus,

Karl May maakt van Winnetou een loser, omdat hij zélf een loser is.

De bisschoppen maken van Christus een loser, omdat zij zélf losers zijn!

De Post-conciliaire bisschoppen maken van Christus een geitenwollen sok, omdat de bisschoppen zélf linkse, geitenwollen sokken zijn. Jongeren willen helden en heiligen, maar géén geitenwollen sokken!

"Karl May [en de bisschoppen] hield[en] de dunne soep van algemene menslievendheid voor de krachtige bouillon van het Evangelie en het is voor iedere jongen een diepe teleurstelling als zelfs Winnetou voor deze prut bezwijkt." 

Daarenboven geven jongeren vaak als reden aan, dat zij niet in Jezus Christus kunnen of willen geloven, omdat er zo veel hypocrieten in de Kerk zijn. Dat de Post-conciliaire 'bisschoppen' bij de hypocrieten op de eerste rij staan, kan intussen niemand meer ontkennen.


Harde woorden van Jezus Christus tégen huichelarij


Mat 23:1  Nu sprak Jesus tot het volk en tot zijn leerlingen:
Mat 23:2  Op de zetel van Moses zitten de schriftgeleerden en farizeën.
Mat 23:3  Onderhoudt en doet dus alles, wat ze u zeggen; maar handelt niet naar hun werken. Want ze zeggen het wel, maar ze doen het niet.
Mat 23:4  Ze binden zware en ondragelijke lasten bijeen, en leggen die op de schouders der mensen; maar zelf willen ze die met hun vinger niet aanraken.
Mat 23:5  Al hun werken verrichten ze om door de mensen opgemerkt te worden; ze maken hun gebedsriemen breed, en hun mantelkwasten groot.
Mat 23:6  Ze zijn op de eerste plaatsen bij feestmalen belust, op de eerste zetels in de synagogen,
Mat 23:7  en op de begroetingen op de markt, en willen door de mensen rabbi worden genoemd.

Mat 23:13  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het rijk der hemelen sluit voor de mensen. Want gij gaat er zelf niet in; en hen die er in willen, laat gij niet binnengaan.

Mat 23:15  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die land en zee doorkruist, om één enkelen bekeerling te maken; maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel, tweemaal erger dan gijzelf.

Mat 23:28  Zo schijnt ook gij van buiten rechtvaardig voor het oog van de mensen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.

Mat 23:33  Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen?Aartsbisschop Jose Gomez van Los Angeles verkoopt klooster van nonnen aan popster Katy Perry en wil geld in eigen zak steken


Het lokale aartsbisdom sloot een deal met Katy Perry. Voor de mooie som van 14,5 miljoen dollar (zo'n 11,7 miljoen euro) mocht de zangeres het klooster en de bijhorende terreinen hebben. Maar dat was niet naar de zin van Catherine Rose en Rita Callanan, twee bejaarde nonnen die tot de orde behoren. Vooral het imago van de zangeres - die scoorde met liedjes als "I kissed a girl" en "Ur so gay" - was voor hen een doorn in het oog.

Afgelopen vrijdag stierf een van de twee nonnen - Catherine Rose (89) - tijdens de rechtszaak. Enkele uren ervoor gaf ze nog een interview aan Fox 11 Los Angeles, waarin ze zei dat het misschien haar laatste zou zijn. Ze richtte zich rechtstreeks tot Katy Perry. "Alsjeblieft, stop ermee. Dit doet niemand goed. Het kwetst alleen mensen", zo zei ze.

donderdag 8 maart 2018

Vaticanum II revisited


De votieve ‘Mis tegen Schisma’ is in 1960 van naam veranderd tot de ‘Mis voor Eenheid in de Kerk’
en twee jaar later helemaal uit het Missaal van 1962 verwijderd.Mensen van mijn leeftijd die Vaticanum II citeren alsof het bestaan van de Kerk ervan afhangt, vergeten nogal eens, dat het alweer bijna zestig jaar geleden is, dat het Concilie gehouden is en dat veel jonge mensen, theologiestudenten in het algemeen en seminaristen in het bijzonder, het op dezelfde wijze zien als het Concilie van Florence of het Concilie van Trente: als een onderdeel van de kerkgeschiedenis. Zij kijken er met een zekere afstand naar en vinden – dat mag niet van hun docenten maar het is wel zo – het Concilie van Trente op veel punten helderder en duidelijker dan Vaticanum II. Trente definieert tenminste het geloof in heldere formuleringen terwijl Vaticanum II mooie maar tegelijk soms onheldere beschrijvingen geeft. Let wel, niemand, ook de jongeren niet, twijfelen aan de orthodoxie van Vaticanum II maar de orthodoxie van Trente laat minder ruimte voor een heterodoxe uitleg.

Mensen van mijn leeftijd doen alsof de liturgiehervormingen na Vaticanum II een van vruchtbaarste vernieuwingen in de Kerk zijn, aan het nut waarvan men absoluut niet mag twijfelen. Veel jonge mensen en ook opvallend veel bekeerlingen zien de vele misbruiken die de vernieuwing van de liturgie teweeg heeft gebracht. Ze ervaren de onrust van de vele woordjes en de vele keuzemogelijkheden waardoor je als gelovige overgeleverd bent aan de willekeur van de priester. Zij zoeken contact met de oude liturgie die Benedictus XVI weer heeft toegestaan en vinden in die verheven sacrale omgeving hun echte geestelijk thuis. Het mag niet zijn want de liturgievernieuwing van Vaticanum II is volgens het kerkelijke establishment een onomkeerbare verworvenheid, maar het is wel zo: de jeugd die nog kerkelijk is en voor het geloof kiest, voelt zich tegen de verdrukking in het meest aangetrokken tot oude liturgie of een nieuwe liturgie die op de meest klassieke wijze gevierd wordt. Zelfs in charismatische kringen groeit de interesse voor de oude liturgie. De kloosters die voor de oude liturgie kiezen groeien en bloeien tot ongenoegen van hen die het niet begrijpen.

Wellicht is de relativering van Vaticanum II en het afwijzen van de liturgievernieuwingen die er uit voortkomen, het gevolg van de totale verwarring waarin de Kerk sinds Vaticanum II verkeert. Tot voor kort bestond die verwarring alleen buiten Europa en met name in West-Europa en Amerika maar sinds het huidige pontificaat is ook Rome zelf in de greep van de totale verwarring. Een paus die bij gelegenheid de meest vreemde dingen zegt en schrijft die volkomen in tegenspraak zijn met wat al zijn voorgangers hebben gezegd en geschreven, is ook voor jonge mensen niet bepaald een ankerpunt. De paus beschouwt zich duidelijk als een vrucht van het Concilie. Het gaat hier dan om de “geest van het Concilie” waar men in jaren zeventig en tachtig in Nederland mee schermde en die het einde van de Nederlandse Kerk is geworden. Om een voorbeeld van de verwarring te geven. De staatssecretaris, kardinaal Parolin, heeft het over een “paradigmaverschuiving” die door de paus in gang is gezet. Kardinaal Müller, de afgezette prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zegt dat er in zake geloof geen paradigmaverschuiving mogelijk is. En dat is ook zo. Wat men in de Kerk altijd ketterij genoemd heeft, heet nu deftig “paradigmaverschuiving” maar het blijft even lelijk.

Mijn eerlijke vraag is: wat moeten we aan met een Concilie waarvan “de geest” leidt tot de vernietiging van de Kerk die je overal om je heen ziet gebeuren? Zou het onderhand niet eens tijd worden hier en daar wat vraagtekens te zetten bij het Concilie? Ik noem een paar dingen:

-    het optimisme van het Concilie ten aanzien van de wereld (met name ook in “Gaudium et Spes). Het zou de moeite waard zijn dit eens te leggen langs het begrip van de “wereld” bijv. in het Johannesevangelie waarin de wereld toch vooral gezien wordt als het rijk van Satan? Is dat na 1960 niet meer het geval? Nou kijk dan maar eens naar het wereldwijd en door staten en de VN ondersteund verval van zeden. Kijk maar een naar de christenvervolging in islamitische en liberaal-seculiere staten.

-    het optimisme ten aanzien van de islam die door het Concilie geprezen wordt als een godsdienst die dezelfde God heeft al wij. Dit laatste is gewoon niet waar. Het beeld van God dat de islam heeft, is totaal verschillend van het christelijke godsbeeld. Die visie van het Concilie wordt nog steeds door de huidige paus verkondigd.

-    de “geest van het Concilie” heeft ertoe geleid dat de missieactiviteit van de Kerk praktisch volkomen is stil gevallen. Als je benadrukt dat iedereen in zijn eigen geloof zalig kan worden, verliest de missie blijkbaar zijn innerlijke noodzaak.

-    op dezelfde wijze heeft de oecumene zich ontwikkeld. Door het positieve en het goede in iedere denominatie te benadrukken, wordt het minder duidelijk dat je katholiek zou moeten worden. De paus zelf lijkt katholiek worden te ontmoedigen zoals bij de evangelische bisschop Tony Palmer.

-    Het optimisme van het Concilie heeft geleid tot een bijna alleen benadrukken van Gods barmhartigheid ten koste van zijn gerechtigheid. Dit heeft bij velen geleid tot een onverantwoord heilsoptimisme, het minimaliseren van de zonden en het praktisch afschaffen van het begrip doodzonde.  Dat wordt duidelijk geïllustreerd in de hardnekkig verkeerde vertaling van “pro multis” (voor velen) in “voor allen” bij de consecratie.

Nu gaat natuurlijk iedereen roepen (en ik weet dat dat in de ogen van velen de grootste ketterij is) dat ik Vaticanum II afwijs. Dat is inderdaad de gemakkelijkste manier om je niet met mijn bezwaren te hoeven bezig houden. Maar ik wijs Vaticanum II niet af. Het zou echter wel wenselijk zijn dat Vaticanum II opnieuw bekeken gaat worden in het licht van de ontwikkelingen erna. Zijn die ontwikkelingen echt wat de vaders van Vaticanum II bedoelden? Kan Vaticanum II misschien aangescherpt worden in het licht van voorafgaande Concilies, zodat de tekst niet meer dubbelzinnig is. Immers dubbelzinnigheid is de meest duivelse (zij het onrechtstreekse) vrucht van het Concilie tot in het huidige pontificaat toe.

Paulus VI heeft in de jaren zeventig al verzucht dat door de ramen van de Kerk, die het Concilie heeft opgezet, de rook van Satan de Kerk is binnengekomen. Wordt het niet tijd zodanige maatregelen te nemen dat die rook buiten blijft waar hij hoort, in de wereld. Dat vereist een grote schoonmaak waarbij het Concilie niet buiten schot kan blijven.

Bron: Mennenpr.nl

Link:

http://www.mennenpr.nl/Vaticanum_II_revisited.html


maandag 5 maart 2018

“Minder dan helft van alle kinderen in Vlaanderen wordt nog gedoopt”Voor het eerst wordt minder dan de helft van de kinderen gedoopt. Dat schrijft het Nieuwsblad en blijkt uit onderzoekscijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie. In 2016 werd in de vier Vlaamse bisdommen en het aartsbisdom Mechelen-Brussel samen maar 45 procent van de kinderen gedoopt. In 2009 was dat nog 58 procent.

Dat een pasgeboren kind gedoopt wordt, is geen evidentie meer. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie. Tussen 2010 en 2016 is het aantal kinderdoopsels in de bisdommen Hasselt, Gent, Antwerpen, Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel met een kwart gedaald, van 45.657 naar 33.875. Cijfers voor de bisdommen van Namen, Luik en Doornik zijn er nog niet.

Het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft wel nog altijd de meeste dopen, maar de daling is er wel het grootst: -32,4 procent. De beste van de klas is het bisdom Gent, met maar een daling van 10,5 procent.

Aartsbisdom Mechelen-Brussel: -32,4% [Gevolg van secularisering en islamisering]
Bisdom Antwerpen: -31,4% [Gevolg van secularisering en islamisering]
Bisdom Hasselt: -25,8% [Gevolg van hoofdzakelijk secularisering]
Bisdom Brugge: -24,4% [Gevolg van hoofdzakelijk secularisering]
Bisdom Gent: -10,5% [Hier is iets anders aan de hand.]


En dan volgde de oerdomme en nietszeggende reactie van Geert De Kerpel op Radio1:

“Het is een uitdrukking van een evolutie die al lang bezig is”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. “Een evolutie van een vrij ‘vanzelfsprekend christendom’ waarbij, op een minderheid na, iedereen zich tot de Katholieke Kerk bekende en dus ook vanzelfsprekend zijn kind liet dopen, naar een ‘keuze christendom’.” [Deze ‘evolutie’ is natuurlijk het gevolg van toeval! De actieve kerkafbraak die al 50 jaar bezig is, wordt natuurlijk vakkundig verzwegen!]

“Geen vanzelfsprekendheid of evidentie meer, maar mensen kiezen er dus bewuster voor om hun kind te laten dopen en de beginselen van de katholieke godsdienst bij te brengen én ze te laten behoren tot de kerk. Je mag zelfs zeggen dat in deze tijd het bijna zelfs ‘anvant-garde’ of ‘tegen de stroom’ is als je nog kiest voor een godsdienst”, zegt De Kerpel nog. [Wat een flauwe dooddoeners! De ‘anvant-garde’ zit blijkbaar in het bisdom Hasselt en Brugge.]

Maar géén nood! “De daling van het aantal dopen is voor de Belgische bisschoppen geen reden voor paniek [De duizenden zielen die verloren gaan, is voor de ongelovige Belgische 'bisschoppen' “geen reden voor paniek”. Het is alleen maar een kwestie van statistiekjes! Op het Laatste Oordeel zullen deze bisschoppen toch verantwoording voor hun daden moeten afleggen.]. Elke organisatie, en dat is ook voor de Katholieke Kerk het geval, heeft graag meer leden dan minder”, erkent Geert De Kerpel.

“Maar het is niet zo dat de Katholieke Kerk reclamecampagnes gaat beginnen voeren”, vervolgt de woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. “Waar wij op inzetten , is wat de eerste leerlingen van Jezus zelf ons hebben voorgedaan [Onze bisschoppen stellen zich al op gelijke voet met de Apostelen. Volgens mij toch een beetje hoog gegrepen.] en dat is proberen om een zo authentiek mogelijk christendom te zijn, een Kerk die een alternatief biedt waar mensen naar op zoek zijn, die prikkelt en authentiek is.” [Wat een zielig commentaar. Een kerk die “een alternatief biedt waar mensen naar op zoek zijn, die prikkelt en authentiek is”. Kan je nog dieper zinken?]

Bron: VRT

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/05/minder-dan-helft-van-alle-kinderen-wordt-nog-gedoopt/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180304_03389920Tot zover het Sacrament van de Doop. Het Sacrament van de Biecht was al helemaal verdwenen. Het Sacrament van het Priesterschap is op sterven na ook dood. Het Sacrament van het Huwelijk idem. Van de Heilige Eucharistie blijft ook al niet veel meer over. Het enige wat nog ‘draait’, is de Eerste Communie. De Ziekenzalving? Mensen laten zich euthanaseren en massaal cremeren. Het volgende Sacrament dat voor de bijl zal gaan, is natuurlijk de Plechtige Communie; het Heilig Vormsel. De implosie van dit Sacrament is volop bezig. Dan nog wat kerksluitingen. Maar, geen nood: “Wij zijn goed bezig!” aldus de ‘bisschoppen’.

“Waarom we nog amper dopen? Omdat de godsdienstles zo’n slappe kost is”
De Antwerpse priester Rudi Mannaerts (56), de Marketeer van de Kerk, stelt een terugloop van het aantal dopen vast. Een belangrijk deel van de schuld ligt volgens Mannaerts bii de godsdienstlessen. “Een paar decennia geleden hebben de kerkelijke verantwoordelijken toegelaten dat de godsdienstlessen op school helemaal verwaterden tot flauwe flower power-lesjes. De (kerkelijke) bouillon is toen helemaal uit de soep gehaald. Godsdienstlessen hebben sindsdien niets spiritueel meer. Woorden als “God” en “bijbel”, zijn er bijna volledig uit verdwenen. Laat staan dat jonge mensen nog de betekenis en de waarde van een sacrament als het doopsel zouden leren.”

Andy Penne heeft zopas nog eens de doopcijfers voor een aantal parochies opgevraagd. “Ze zijn inderdaad dramatisch. Voor Holsbeek bijvoorbeeld: in 2000 waren hier nog 29 dopen, vorig jaar nog 12. Voor Dutsel zakte het cijfer van 12 naar 5. Ik heb de voorbije vier weken geen enkel doop gehad. Vroeger stond ik elke week minstens één keer aan de vont.”

Andy Penne schrijft die terugloop toe aan de terugloop van de kerkkennis. “Dit vind ik toch wel straf. Jonge mensen krijgen twaalf jaar godsdienstles op school en als je hen op het einde vraagt naar het wezen van de katholieke kerk, kunnen ze niet antwoorden. Straks is het Pasen? Vraag eens aan de jeugd wat Pasen is, ze weten het niet. Na twaalf jaar godsdienstles. Een schande. Het is alsof iemand op het einde van de middelbare school geen gebenedijd woord Frans kan spreken ondanks al die jaren Franse les.”

Ook pastoor Wim Simons van Herk-de-Stad, bekend van de VTM-uitzending “Moerkere en de Mannen”, pleit voor een duidelijkere godsdienstles. “Een leraar godsdienst die vanuit zijn eigen geloofsovertuiging durft godsdienst les geven. Dat is wervend. Maar ook andere leerkrachten moeten dat doen. We zijn veel te beschaamd geworden over ons geloof. Mensen komen me vertellen dat ze op restaurant geen kruisje meer durven slaan, voor ze beginnen eten.”

Bron: Nieuwsblad

Link:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180305_03391130

zondag 4 maart 2018

'Flater van de Week' dit keer door Miet Smet (CD&V): “Ik wil waardevol sterven.”


"Ik ben bang om af te takelen, lichamelijk of mentaal. Dat wil ik niet. Als dat gebeurt, wil ik euthanasie. U mag dat opschrijven. Mijn papieren liggen klaar, ze zijn getekend. Ik moet wel nog eens goed lezen of alle mogelijkheden erin staan. Die wet verandert voortdurend."

Bron: De Zondag

Link:

http://www.dezondag.be/mietsmet/Wij willen mevr. Smet er toch even aan herinneren, dat euthanasie gelijk staat aan zelfmoord en dat zij zichzelf dan excommuniceert van de Katholieke Kerk.

Een kerkelijke begrafenis is dan niet meer mogelijk.

SAINT Pope Paul VI?


zaterdag 3 maart 2018

De nieuwe geopolitieke en militaire realiteit:

De profetieën van de Zalige Zr. Elena Aiello (10 April 1895 - 19 Juni 1961):

“Mijn dochter, Rome zal niet worden gered.”

“Rusland zal met zijn geheime wapens Amerika bestrijden.”


Zuster Elena Aiello werd op 14 september 2011 zalig verklaard door Paus Benedictus XVI.
Dit zijn haar profetieën en visioenen:

“Rusland zal alle Europese naties vertrappelen, vooral Italië, en zal zijn vlag hijsen boven de Sint-Pietersbasiliek. Italië zal worden beproefd door een grote revolutie, en Rome zal in bloed worden gereinigd, voor zijn vele zonden, vooral die van onkuisheid! Oh, wat een verschrikkelijk visioen zie ik toch! Er is een grote revolutie aan de gang in Rome. Ze gaan het Vaticaan binnen. De paus is helemaal alleen. Hij bidt. Ze houden de paus vast. Ze nemen hem mee met geweld.”

“Bid, en verlies geen tijd, voor het te laat is. Een wolk van duisternis omringt de wereld, de vijand staat aan de deur!” – Feest van het Onbevlekte Hart van Maria, 22 augustus 1960.

“De Madonna spreekt: ‘Het uur van Gods Rechtvaardigheid is nabij, en het zal verschrikkelijk zijn! Grote kwellingen staan op het punt de wereld te overrompelen, en hele naties worden neergeslagen door epidemieën, hongersnood, grote aardbevingen, verschrikkelijke orkanen, met overstromende rivieren en zeeën, welke verderf en dood zaaien. Als mensen niet erkennen dat deze kwellingen der natuur Goddelijke Waarschuwingen zijn, tekenen van de Barmhartigheid Gods, en als ze niet naar een ware Christelijke levensstijl terugkeren, zal een andere verschrikkelijke oorlog vanuit het Oosten naar het Westen komen. Rusland zal met zijn geheime wapens Amerika bestrijden. Rusland zal Europa vertrappelen. De Rijn zal door de lijken overstromen met bloed. Italië zal worden geplaagd door een grote revolutie en de paus zal verschrikkelijk veel lijden.”

“Verspreid de verering tot mijn Onbevlekte Hart, opdat zielen door mijn liefde worden overwonnen, en opdat veel zondaars tot mijn Moederlijke Hart zouden terugkeren. Wees niet bang, want ik zal jullie met mijn moederlijke bescherming bijstaan. Mijn gelovigen en al diegenen die mijn dringende waarschuwingen aanvaarden, vooral diegenen die mijn Rozenkrans opzeggen, zullen worden gered.”

zaterdag 24 februari 2018

Algemeen Aalmoezenier Z.E.H. Dirk Van Kerchove van 'Pro Petri Sede' twee weken geleden met fonkelende oogjes op 'vastenretraite' in de Galleria Borghese te Rome waar hij de rest van de club onderricht in de vunzigheden van Danaë, Eros en ZeusMet dank aan Johan Goossens, 'prior' van de abdij van Grimbergen, voor de foto.

In zijn toespraak tot 'Pro Petri Sede' betreurde Bergoglio trouwens
"de daling van het aantal roepingen in de Benelux".
Na 50 jaar worden ze dan blijkbaar toch wakker in het Vaticaan.

De leegloop van de seminaries moet waarschijnlijk geïnterpreteerd worden,
als de natuurlijke reflex van gezonde hetero-mannen.zaterdag 10 februari 2018

Jef De Kesel was in elk geval toch lichamelijk aanwezig in Stockel


Jef, die blijkbaar niet weet dat de stola onder het kazuifel moet,
en die blijkbaar ook nog een beetje kleurenblind is,
is aan het soezen tijdens de viering met Kardinaal Sarah

vrijdag 9 februari 2018

Robert Kardinaal Sarah in Stockel

Woensdagavond, 7 februari 2018 sprak Robert Kardinaal Sarah in de O.L.V.-kerk van Stockel, voor een overvolle kerk met een simultaan-uitzending op schermen in de kapel en in nog een andere zaal.

Kardinaal Sarah moedigde ons aan om duidelijk voor ons geloof uit te komen en voor de waarden die ermee samenhangen. Hij herinnerde ons aan de strijd van Paus Benedictus XVI tegen de 'dictatuur van het relativisme'. Op de eerste plaats moet ook de bescherming van het leven staan. Hij klaagde aan dat Hillary Clinton abortus tot een basisrecht in heel de wereld wilde verklaren. En in het zog daarvan proberen de Verenigde Naties en de Europese Unie allerlei drog-rechten te verklaren. Zo zijn er de 'rechten' om dood te gaan, en het 'recht' om niet geboren te worden, met daartussen het 'recht' op abortus.

Tevens beschouwt hij de Christenen van Europa als ernstig bedreigd. In Afrika is het mogelijk dat men naar de Heilige Mis gaat en niet meer terug thuis komt, bijvoorbeeld door de bommen op kerken in Nigeria. Maar hier in Europa is het nog veel moeilijker. In Afrika wordt men alleen fysiek bedreigd, maar in Europa is er de constante erosie van de waarden die nog gevaarlijker is voor de ziel. Het geloof wordt hier geanestheseerd, aldus Kardinaal Sarah.

Daarnaast was er een pleidooi om ons te verzetten tegen de hedendaagse cultuur in Europa. Tegen de denaturering van het huwelijk. En een pleidooi om met nieuwe ijver Humanae Vitae in de praktijk te brengen.

Op de vraag wat kunnen wij doen? Kwam het antwoord om ons te verenigen. Alleen verdort het Geloof en de waarden. "Jullie moeten je verenigen, en bidden".

woensdag 7 februari 2018

Van der Gijp en Derksen vechten terug tegen transgenderwoede: “We zijn helemaal doorgeslagen in dit land”
Bij Voetbal Inside lieten René van der Gijp en Johan Derksen gisteravond geen spaan heel van hun critici… én van de RTL-directie. De directie van RTL heeft René van der Gijp gevraagd om mede te delen in Voetbal Inside dat hij niets tegen homoseksuelen en transgenders heeft. Je zou denken dat de directie dat wel begrijpt, dat dit zo is, maar blijkbaar is niets minder waar. Van der Gijp heeft namelijk de euvele moed om af en toe grappen te maken over seksualiteit, gender en seks. En dat mag niet.

Tijdens de uitzending van gisteravond ging Van der Gijp in op de kritiek — en de waanzinnige aanvallen van politieke partijen en columnisten.

“Het vervelende van tv-mensjes is dat ze zeg maar allemaal het idee hebben dat de kijker achterlijk is,” aldus Van der Gijp over de RTL-directie. “Dat er 700.000 mensen helemaal kierewiet zijn. Er is mij vanuit RTL gevraagd om te zeggen dat ik niets tegen homo’s heb. Ik heb inderdaad niets tegen homo’s. Er is mij gevraagd om te zeggen dat ik niets tegen transgenders heb. Ik heb inderdaad niets tegen transgenders. Het zou mij een zorg zijn!”

En, voegde hij daar aan toe, “Ik denk dat heel veel kijkers dat dondersgoed weten. Die zijn niet volslagen idioot. Maar dat maak ik ze nu wel, door het uit te leggen. Ik bedoel er helemaal niets mee.”

Dat weet iedereen met ook maar een beetje gezond verstand, maar helaas wordt Nederland nu al een paar jaar gegijzeld door een stel links-radicale mafketels die iedereen die niet politiekcorrect genoeg is het zwijgen willen opleggen. Of, zoals Van der Gijp het gisteren verwoordde: “We zijn helemaal doorgeslagen in dit land, we zijn helemaal de weg kwijt. Volstrekt.”

Johan Derksen was het helemaal eens met Van der Gijp: “Zolang als ik hier zit trek ik me niets aan van selectieve verontwaardiging of zenderbaasjes. Ik kom niet helemaal vanuit Drenthe hier naar toe om rond de hete brij heen te draaien of met twee monden te spreken. Of ze halen me van de buis, of ze laten mij mijn gang gaan.”

En wat “mannen in mantelpakjes” betreft, die hebben zijn zegen, voegde hij er voor de goede orde nog even aan toe.

Een prima reactie van beide heren. Het moge duidelijk zijn dat ze helemaal gelijk hebben. Nederland is aan het verzuren en radicaal-links is helemaal doorgeslagen. Het moet maar eens afgelopen zijn met die gekkigheid.

Bron: De Dagelijkse Standaard

Link:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/02/van-der-gijp-en-dersken-vechten-terug-tegen-transgenderwoede-we-zijn-helemaal-doorgeslagen-in-dit-land/


dinsdag 6 februari 2018

Seksschandaal Chili: brief brengt Bergoglio in diskrediet


Marie Collins, een lid van de commissie aangaande seksueel misbruik binnen de Kerk, overhandigde reeds in april 2015 een brief aan Sean Kardinaal O'Malley met de klachten van Juan Carlos Cruz en diens bewijzen voor de cover-up door Chileense 'bisschoppen', maar Bergoglio wist, net zoals maffiabaas G. Danneels, van niets...Er is een brief opgedoken die een slachtoffer van seksueel misbruik drie jaar geleden naar paus Franciscus stuurde. Daarin staan niet alleen details over het misbruik door een Chileense priester. Het slachtoffer beschrijft ook in geuren en kleuren hoe een andere priester getuige was van het misbruik en het jarenlang toedekte. Paus Franciscus benoemde die andere priester tot bisschop, want volgens de paus was er niets dat tegen hem pleitte. Maar dat spreekt die brief nu tegen.   

Het seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Katholieke Kerk houdt de Chilenen al jarenlang in de ban. Verschillende schandalen kwamen al aan het licht, maar vooral de zaak van Fernando Karadima, een populaire en invloedrijke priester uit de hoofdstad Santiago, wekte enorme verontwaardiging. Van kwaad naar erger ging het, toen de paus diens vertrouweling Juan Barros benoemde tot bisschop. Volgens de slachtoffers wist Barros maar al te goed van het jarenlange misbruik, maar hield hij de stinkende wonden keurig bedekt.

De benoeming van Barros wordt de paus enorm kwalijk genomen in Chili. Veel Chilenen zagen het pausbezoek van drie weken geleden dan ook echt niet zitten. Maar ook tijdens dat bezoek bleef paus Franciscus het opnemen voor bisschop Juan Barros. De paus zei letterlijk: "De dag dat ik een bewijs tegen Barros in handen krijg, zal ik optreden. Er is geen enkel bewijs tegen hem, het is allemaal laster." Na z'n bezoek vroeg de paus de Chilenen om vergiffenis voor het seksueel misbruik in de kerk, maar de aantijgingen tegen Juan Barros bleef hij ontkennen: "Ik heb de zaak van bisschop Barros grondig laten bestuderen en onderzoeken. Er zijn geen bewijzen van schuld en niets wijst erop dat die nog zouden kunnen opduiken."

Bergoglio maakte zich enkele weken geleden nog belachelijk:
Op 3 maart 2015 beschreef Juan Carlos Cruz in een brief aan paus Franciscus hoe Karadima hem en andere jongeren misbruikte, met medeweten van Barros. Cruz beweert dat Barros, toen nog jong en in de leer bij Karadima, de feiten verhulde terwijl hij carrière maakte en hogerop klom in de kerkelijke hiërarchie. Maar dat niet alleen. Volgens Cruz was Barros getuige en zelfs medeplichtig aan het misbruik in de parochie waar ze samen opgroeiden.

"Hij keek toe terwijl pastoor Karadima ons betastte en verplichtte om te tongzoenen..."

Cruz' beschrijvingen laten weinig aan de verbeelding over: "... het was moeilijker toen we in Karadima's kamer waren, samen met Barros. Als hij zelf niet aan het kussen was met Karadima, keek hij toe terwijl wij jongeren door Karadima betast werden en verplicht om te tongzoenen... " [De beschreven feiten zijn echter véél ernstiger dan wat 'tongzoenen'.]

"Juan Barros was ontelbare keren getuige van dit alles, niet alleen met mij maar ook met anderen", schrijft Juan Carlos Cruz en dan, letterlijk: "Juan Barros heeft al wat ik u vertel toegedekt."

De vraag is nu of de paus die brief gelezen heeft. In het Vaticaan nam kardinaal Sean O'Malley de brief destijds in ontvangst. Hij adviseert de paus in de strijd tegen het seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk. O'Malley heeft de slachtoffers verzekerd dat hij de brief nadien aan Franciscus overhandigde. Nu de inhoud van de brief is uitgelekt, wil het Vaticaan niet reageren. Maar binnenkort stuurt de Heilige Stoel wel een expert naar Chili, om de zaak daar verder te gaan uitspitten.

Bron: VRT NWS

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/06/seksschandaal-binnen-katholieke-kerk-in-chili--brief-brengt-paus/


zaterdag 3 februari 2018

De heisa omtrent 'Bo' toont zeer duidelijk aan, dat 'transgenders' de zogenaamde 'genderrollen' niet doorbreken, maar ze juist tot in het belachelijke bevestigen
Johan Derksen: "Kijk ik vind het prima. Dan zit je te kijken met je volle verstand en je nuchtere kijk op het leven. Dan hoor ik zijn kinderen zijn zo blij voor hem en zijn vrouw is zo blij. Als ik zo de hond in Grollo ga uitlaten, zit mijn vrouw al in de trein: die blijft niet. We moeten niet net doen of het normaal is."

donderdag 25 januari 2018

“CHIESA CATTOLICA, DOVE VAI?”


Don Alfredo Morselli: “Risico op schisma? Het schisma is hier al lang!”


Theoloog en priester Don Alfredo Morselli van Bologna, Italië, en tevens ondertekenaar van de Correctio Filialis, weerlegt in een interview de bewering van Gerhard Kardinaal Müller, dat er “een risico op een schisma” zou bestaan. “Ik deel de mening dat er een risico is op een schisma niet, want het schisma is er al, en dat sedert een lange tijd. Er zijn twee spirituele families, niet zoals Müller beweert, 'traditionalisten' en 'progressieven', maar Katholieken en 'modernisten'. De bemiddeling die Müller lijkt te leiden, is onmogelijk, want de Waarheid is niet het gemiddelde van de Waarheid en de dwaling.”

Morselli zegt dat het schisma te vergelijken is met een aardbeving: “Aan de ene kant heb je de modernistische druk die een natuurlijke religie voorstelt, geproduceerd door de gedachte van het geloof en de creatieve bewustzijn van moraliteit (dus menselijke gedachte i.p.v. Goddelijke wijsheid) en aan de andere kant het Onfeilbare Geloof van de Ware Kerk, die in het hart van de eenvoudigen blijft, die almaar grotere tekenen van prikkelbaarheid geven tegenover “het nieuwe geloof”: de gelovige toegewijden aan de Immaculata die omwille daarvan, bewogen door de gave van onderscheiding, de stank van de ketterij waarnemen.”

Morselli gaat niet akkoord met Müller, die recent een introductie schreef in een boek door Rocco Buttiglione: “Wat in vraag wordt gesteld, is een objectieve situatie van zonde, die door verzachtende omstandigheden, subjectief niet ten laste kan worden gelegd”. Dit komt volgens Morselli neer op het zeggen dat er zonde is, maar dat niemand ze doet. Dit is dwaling. Zijn verontrustende interventies “vergroten enkel de verwarring” waarover de Dubia-kardinalen hun vragen stelden. Don Morselli verwijt Müller dat hij zijn plicht niet deed toen hij nog Prefect was.

Over de toestand in de Kerk zegt Morselli dat er drie delen zijn in het Geheim van Fatima, die neerkomen op drie hellen: de hel voor de individuele persoonlijke zonden; de hel van de naties (het vuur dat naties zal verwoesten en de verspreiding van het communisme en relativisme) en de hel van de Kerk: een grote vervolging waarbij veel bloed wordt vergoten.

In het derde deel van het Geheim wordt de Paus met pijlen geraakt, en dit zijn volgens Don Morselli ook de wapens van de verraders die van langs achter toeslaan. “Dit verraad kan de modernistische sekte vertegenwoordigen die het pausschap van binnenuit willen beïnvloeden.” En inderdaad, Benedictus XVI werd aan de kant geschoven, kapot gemaakt door de verraders in de Kerk (de Mafia van Sankt Gallen) en de bedrieger en usurpator Bergoglio kwam in de plaats, om de Kerk in de apostasie te leiden.

Bron: La Fede Quotidiana

Link:

http://www.lafedequotidiana.it/don-alfredo-morselli-nessun-rischio-scisma-lo-scisma-ce-gia-un-pezzo/


woensdag 24 januari 2018

BREAKING: De Abdij Mariawald, de enigste Cisterciënzer-abdij van Duitsland, wordt gesloten door de DIRECTE bemoeienis van het Vaticaanse regime


De Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven sluit de Abdij Mariawald


Nach tagelangem Rätselraten steht es nun endgültig fest: Die Trappistenabtei Mariawald wird geschlossen. Das hat die Kongregration für die Institute des geweihten Lebens in Rom am Dienstag entschieden.

Bron: Aachener Nachrichten

Link:

https://www.aachener-nachrichten.de/lokales/region/entscheidung-gefallen-kloster-mariawald-wird-geschlossen-1.1809459Trappistenkloster Mariawald schließt


Pikant detail:

Mariawald wurde 1480 als Zisterzienserabtei gegründet. Immer wieder wurden die Mönche gezwungen, das Kloster vorübergehend verlassen - zuletzt 1941 durch die Nationalsozialisten.

Mariawald werd in 1480 als Cisterciënzer-abdij gesticht. Steeds weer werden de monniken gedwongen, het klooster tijdelijk te verlaten - voor het laatst in 1941 door de Nazi's.

Bron: Kölner Stadt-Anzeiger

Link:

https://www.ksta.de/nrw/trappistenkloster-mariawald-schliesst-29546698Bergoglio de Barmhartige met zijn peronistische knokploegen...dinsdag 23 januari 2018

'Flater van de Week' dit keer door Bergoglio


Bergoglio tot de slotzusters van 'El Señor de los Milagros' te Lima:"Ik heb dit reeds vele malen gezegd: weet ge wat een roddel-non is? 

Een terroriste!

Roddel is een bom: ge gooit ze, ze vernietigt alles en dan gaat ge.

Wees géén terroristen-zusters!

Nee!"


Bron: Vatican Insider/La Stampa

Link:

http://www.lastampa.it/2018/01/21/vaticaninsider/eng/the-vatican/cloistered-life-doesnt-shrink-our-hearts-it-widens-them-into-the-pain-of-the-world-4OBRNlK1V6KQ1yr4zgRnNN/pagina.html


Het is duidelijk, dat Bergoglio om één of andere reden zwaar getraumatiseerd is!

zondag 21 januari 2018

The Vatican Deception - Het Vaticaans Bedrog


Congo: Gelovigen onder vuur
De Katholieke Kerk in Congo komt nu zelf meer en meer onder vuur van bepaalde segmenten van de overheid, zelfs letterlijk. Zo werden op 31 december 2017 minstens 8 gelovigen doodgeschoten en 6 paters gearresteerd. Eucharistievieringen werden onder meer met traangas verstoord, tientallen parochies werden bestormd en bestolen, een veelvoud aan gelovigen werd beroofd en geïntimideerd. Kardinaal Laurent Monsengwo Pasinya, de Aartsbisschop van Kinshasa, heeft het in een communiqué over barbaarse toestanden en veroordeelt het gebeuren in zeer strenge bewoordingen.

vrijdag 19 januari 2018

Het wordt dé rode draad van het anti-pontificaat van Bergoglio: kloostersluitingen!


Opnieuw laat Bergoglio een traditionalistische abdij opdoeken: dit keer de abdij van Mariawald in de Eifel... Het bisdom Aken en de Orde van Trappisten is natuurlijk medeplichtig!
maandag 8 januari 2018

De Abdij van Tongerlo heeft een échte Leonardo Da Vinci in huis
Het Laatste Avondmaal in de Abdij van Tongerlo is waarschijnlijk deels door Leonardo Da Vinci zélf geschilderd. Dat werd al langer vermoed, maar een nieuwe studie maakt het nog aannemelijker. ‘Enkel onder Jezus en Johannes zit geen schets’, zegt de Amerikaanse onderzoeker Jean-Pierre Isbouts. De andere figuren zijn wel geschilderd over een schets die als houvast diende voor Da Vinci’s leerlingen, die de replica van zijn originele Laatste avondmaal uitwerkten.

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171210_03235582


Het originele fresco in Milaan werd waarschijnlijk ook deels door 'Da Vinci’s leerlingen' geschilderd.

Wij schatten de waarde van het doek in Tongerlo op een kleine 1 miljard dollar!

Leonardo Da Vinci is trouwens zéér in trek bij de toeristen!

zaterdag 6 januari 2018

Adeste fideles
Wij komen tezamen, onder 't sterrenblinken,
Een lied moet weerklinken, voor Bethlehem.
Christus geboren, zingen eng'lenkoren.
Komt laten wij aanbidden / Komt, gaan wij Hem aanbidden / Venite adoremus (3x),
Onze Heer / Dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Komt laten wij aanbidden / Komt, gaan wij Hem aanbidden / Venite adoremus (3x),
Onze Heer / Dominum.

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël
Wij willen geven hart en geest en leven.
Komt laten wij aanbidden / Komt, gaan wij Hem aanbidden / Venite adoremus (3x),
Onze Heer / Dominum.

Driekoningen vanuit Keulen en Parijs
S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer