maandag 28 september 2015

Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, doet zo zijn best om de homoseksuelen te behagen, maar ondanks alles spugen ze hem nog uit!

De aanstellerij van Johan Bonny is grotesk, zo met zijn regenboog-stolaatje. U moet mij eens uitleggen welke liturgische kleur dit is? Dit is niet alleen een liturgisch misbruik, maar getuigt ook van slechte smaak. Het is overduidelijk, dat Johan Bonny hier weer reclame staat te maken voor zijn homo-agenda! Merk ook op hoe Bonny zijn pectoraal kruis bedekt. Zijn soutane heeft hij waarschijnlijk in Afrika laten liggen. Waarlijk een kolderieke verschijning die Bonny, die alleen maar de Katholieken kan sarren en Christus uitdaagt!
In het begeleidende artikel wordt er vooral de nadruk op gelegd hoe 'katholiek' Bonny wel is. Het woord 'katholiek' dat door de dames en heren van 'Kerknet' vrijwel nooit gebruikt wordt, komt zo vaak voor in het artikeltje, dat het potsierlijk wordt.


Mgr. Johan Bonny doopt containermastodont MSC

De Italiaanse familie Aponte van rederij MSC vroeg de bisschop van Antwerpen om een vrachtschip in te zegenen met 19.000 containers aan boord.

Dit weekend doopte de internationale rederij MSC haar nieuwste containerschip in de Antwerpse haven. De Italiaanse eigenaar, familie Aponte, stond er op dat hun nieuwste en grootste containerschip MSC Maya door een katholiek priester gezegend werd.

Tijdens een officieel moment met speeches door politieke en economische verantwoordelijken nam ook bisschop Bonny het woord. Hij sprak over de ark van Noach als het Bijbelse schip dat een nieuwe toekomst schonk voor de mensheid na de zondvloed. Vanop de wal zegende mgr. Bonny het schip en haar bemanning. Daarna trok het gezelschap naar de brug van de containermastodont. 10 verdiepingen hoog boven een dek met 19.000 containers volgde daar de second blessing.

         Met alle aanwezigen werd het Onzevader gebeden.

De aandacht voor dit katholieke ritueel in een bij uitstek economische omgeving deed de bisschop stilstaan bij het belang van de aanwezigheid van de Kerk in minder evidente milieus. Havenaalmoezenier Jos van Hoof zag dat het goed was. [Hij speelde zeker voor God! Bonny heeft hem weer de loef afgestoken. Maar, het was dan ook de Aponte-familie, de échte bazen van Antwerpen!]

Bron: Kerknet

Link:

https://nieuw.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/mgr-johan-bonny-doopt-containermastodont-msc


Enkele bedenkingen:

1. "Met alle aanwezigen werd het Onzevader gebeden."

Dat doet ons denken aan Bergoglio die op de vraag of hij een antipaus was, reageerde met: "Ik kan de geloofsbelijdenis opzeggen."

Een bisschop moet niet alleen het Onzevader bidden, maar ook de Ware Leer verkondigen. Daarin faalt Bonny grandioos. Die homo-stola rond zijn nek, doet hem de das om. Niet de zonde an sich leidt de mens naar de hel, maar het koppig en hardnekkig volharden in de zonde, zonder de wil om zich te beteren, is the highway to hell!

2. Ook zeer toepasselijk is het, dat Bonny over de Ark van Noach begint. In zijn gay-gedachtegoed, ziet Bonny alles erg rooskleurig in. Echter, de Ark van Noach betrof niet zozeer een "nieuwe toekomst voor de mensheid na de zondvloed", maar eerder de vernietiging van de mensheid omwille van hun zonden!


Uit de Heilige Schrift:

Gen 6:12  Toen God dus zag, dat de aarde was bedorven, omdat alle mensen op aarde waren bedorven,
Gen 6:13  sprak God tot Noë: Ik heb de ondergang van alle mensen besloten, omdat ze de aarde van hun ongerechtigheid hebben vervuld. Zie, Ik zal ze met de aarde verdelgen.Mijnheer Bonny, U bent dus gewaarschuwd!


3. Uw hypocriete CD&V-vrienden, à la havenschepen Marc Van Peel kunnen u zeker niet redden!


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Inderdaad, de ceremonies voor het zegenen van schepen hebben een zeer rijke traditie. Dan is het enigste gebed waar Bonny aan kan denken het 'Onze Vader' is. Komaan jong.

Voor de volgende keer dat Bonny schepen zegent; dat hij maar begint over de Apostelen, die vissers waren, en allerlei avonturen met stormen op het meer overleefd hebben met de hulp van Christus. Dat is vrij populair bij zeelieden. Maar toch niet de Ark van Noah.

Maar ja, de beste zeelieden staan altijd aan wal.

Anoniem zei

Vreemd eigenlijk zo een boot. In Zuid Korea gebouwd. Eigendom van een Napolitaanse reder via een Zwitserse maatschappij. Het schip is in Panama geregistreerd. Bemanning van Oost-Azie. Kapitein van Italie. Ondertussen, vanmiddag tenminste, was het schip ergens kortbij de Britse Maagden Eilanden.

Niet voor niets dat Bonny de regenboog vlag bovengehaald heeft.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer