zaterdag 26 september 2015

Danneels-Gate 7: Don Godfried Danneels 'Capo Crimini' en zijn problematische 'Theatrale Persoonlijkheidsstoornis' (= 'Histrionic Personality Disorder')

Don Godfried Danneels: “Ik zat in een soort maffiaclub”

Dat maffioso Godfried 'kardinaal' Danneels er nog fier op is, dat hij bij de 'binnenkerkelijke' maffia zat, zegt veel over zijn psychische gesteldheid.

Er zijn meer criminelen die zichzelf aan de galg praten. Ofwel zijn deze lieden zeer dom, ofwel scheelt er iets aan hun psychische toestand.


Hetgeen u niet in de biografie van Godfried 'kardinaal' Danneels zal vinden, is zijn psychogram.

Het psychogram van Godfried Danneels wordt vooral gekenmerkt door zijn Theatrale Persoonlijkheidsstoornis (= Histrionic Personality Disorder

De Theatrale Persoonlijkheidsstoornis (TPS) is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door overdreven emotionele uitingen en het zoeken van aandacht. De stoornis openbaart zich doorgaans in de vroege volwassenheid.

TPS-lijders komen in eerste instantie over als levendig, uitbundig, enthousiast, charmant, flirten veel en zijn meestal in staat op hoog niveau te functioneren. Ze gebruiken vaak seksueel getint taalgebruik om de aandacht te krijgen, ook als hun omgeving dit ongepast vindt. In het geval van Danneels, bijvoorbeeld door het promoten van het zogenaamde 'homo-huwelijk'.

De emotionele uitingen van TPS-lijders zijn vaak sterker dan in de context verwacht wordt. Ze worden onrustig, kwaad (Bijvoorbeeld het kwaad weglopen na een Conclaaf) of depressief als ze naar hun oordeel te weinig aandacht krijgen. Vaak beschouwen ze hun persoonlijke relaties als diepgaander dan ze in werkelijkheid zijn. Hierdoor zijn ze vatbaar voor depressies. In ernstige gevallen kunnen korte psychotische episoden optreden.

De oorzaak van de stoornis is onbekend, maar mogelijk spelen jeugdtrauma's en erfelijkheid een rol.

Het dient hier gezegd te worden, dat ook Johan Bonny, waarschijnlijk, een TPS-lijder is.

Het DSM-IV definieert de theatrale persoonlijkheidsstoornis als een aanhoudend patroon van overdreven emotionaliteit en aandacht zoeken. De stoornis uit zich in de vroege volwassenheid in verschillende situaties. De diagnose kan worden gesteld als sprake is van vijf of meer van de volgende patronen:

 • De persoon is extreem egocentrisch en voelt zich niet op zijn gemak in een situatie waarin hij niet in het centrum van de belangstelling staat.
 • De communicatie tussen de persoon en anderen is vaak ongepast seksueel provocatief.
 • De persoon vertoont een snelle en oppervlakkige overgang van emoties en stemmingen.
 • De persoon kan niet goed tegen kritiek of verlies en is rancuneus.
 • De persoon gebruikt consistent zijn uiterlijk om aandacht te trekken.
 • De persoon vertoont overdreven en theatraal gedrag en overdrijft zijn emoties.
 • De persoon is eenvoudig te beïnvloeden door anderen of door omstandigheden.
 • De persoon beschouwt relaties als intiemer dan ze in werkelijkheid zijn.
 • De persoon heeft aanleg voor het Syndroom van Kanner (= Autististische Stoornis).
 • De persoon heeft vanuit zijn jeugdjaren een achterblijvende ontwikkeling op drie terreinen: sociale en empathische contacten, ontwikkeling van communicatie en taal, en gedragsontwikkeling.
 • De persoon heeft een grote hang tot recidiveren. Men kan gewoon niet ophouden, men zoekt telkens weer de aandacht, bij voorkeur in de publieke media.

De TPS-lijders hebben dus duidelijk een gebrek aan empathie en schaamte. In het geval van Danneels kan hij zich niet inleven in de pijn van de slachtoffers van pedofilie (cfr. Het gesprek met de neef van Roger Vangheluwe) en toch komt steeds weer voor de pinnen, met bijvoorbeeld een biografie of men verschijnt op de pauselijke loggia, hetgeen voor dergelijke kerkelijke prelaten uiterst belangrijk is.

Wat u verder niet in de biografie van Godfried 'kardinaal' Danneels zal vinden, is het volgende:

1. De reden waarom hij tegen Jozef Kardinaal Ratzinger complotteerde, namelijk de Roeach-Affaire (Roeach = het pedofiele godsdiensthandboek, waar Danneels en Vangheluwe zo trots op waren.)

2. Dat het een kerkelijke misdaad is om tégen de Paus, in dit geval Johannes-Paulus II en Benedictus XVI te complotteren. Als straf is excommunicatie niet uitgesloten.

3. Dat afspraken maken voor het Conclaaf over en mét een mogelijke opvolger verboden is en het Conclaaf ongeldig maakt.

4. Dat kletsen uit het Conclaaf tot automatische excommunicatie leidt.

5. Dat de maffia-club waar Danneels het over heeft, identiek is aan de gay-maffia waarover Paus Benedictus XVI het had.

6. Dat de 'Sankt Gallen Groep' waarschijnlijk uitsluitend bestond uit homoseksuele prelaten.


Godfried 'Kardinaal' Danneels staat links van zijn goede vriend en pedo-bisschop Roger Vangheluwe.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat is nu toch het toppunt.

Probeert de biografie van Danneels de schuldenlast van de kardinaal te verminderen door een psychische stoornis naar voor te schuiven? Net zoals een moordenaar kan voorkomen naar de gevangenis te gaan indien zijn advocaat kan bewijzen dat hij krankzinnig is.

Is de diagnose voor TPS officieel, of levert de biograaf van Danneels maar al te graag die diagnose om het handelen van de kardinaal goed te praten? Zo van; “De kardinaal kan er niets aan doen.” De kardinaal lijdt naar eigen zeggen aan amnesie. Is de man wel bij verstand? Of

Wat eerder het probleem is voor Danneels is dat de man omringt is met Ja-Knikkers, die zijn gat van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat likken. Ik neem aan dat afgezien van Ratzinger er nog nooit iemand geweest is die Danneels tegengesproken heeft. Danneels heeft zo veel macht in het Vaticaan omdat hij veel weet. En hij verhult zeer zware geheimen. De lui voor wie hij geheimen verhult wordt door Danneels gechanteerd, en zo krijgt hij de gewenste personen in het Vaticaan benoemd. (*)

Wat zijn psychische stoornissen betreft. Het handelen van Danneels lijkt mij eerder op iemand die zijn kleutertijd niet ontgroeit is, en wanneer hij een woedeaanval heeft, lijkt hij op een kleuter die zijn zin niet krijgt.

Maar alle amatuer psychologie terzijde, de grootste zonde van Dannels - hetgeen ook de grootste zonde van Bergoglio is – is het feit dat die lui het Geloof niet verkondigen. Eigenlijk verkondigen ze niets. Zelfs niet de verbasterde versie van het Geloof dat ze verzonnen hebben wordt door hen niet verkondigd; al wat ze doen is politieke spelletjes, maar de job waarvoor ze tot priester gewijd zijn en waarvoor ze betaald worden komt er niet bij kijken.

Is volharden in de zonde een gevolg van de psychologische stoornis, of een gebrek aan H. Geest?

Anoniem zei

GA, u spreekt over “zichzelf aan de galg praten.” U weet ook dat dat het gevolg van ijdelheid is. Die lui kunnen hun bek nooit houden. Maar ik denk niet dat hij niets gezegd hebben indien hij zich niet veilig voelt .... OF PRECIES NET NIET.

Benedictus heeft vaak over de “Gay-Maffia” gesproken. Iedereen wist dat het bestond. Iedereen heeft de geruchten wel gehoord. Iedereen wist dat Danneels pro-homo is. Dus wist iedereen dat Danneels in de Gay-Maffia zat. En die lui chanteren elkaar onder elkaar, zoals je dat van een ondergronds netwerk verwacht.

De Gay-Maffia was lang zo geheim niet als men probeert uit te maken. Ongetwijfeld dat zijzelf van buitenaf ook gechanteerd worden. Die geruchten doen ook de ronde.

Wat verwacht je ook, in de film Casablanca met Humphrey Bogart is er een prachtige scene, waarin een Duitse officier van de politie eist dat een gok café gesloten worden. En dan zegt de politie commissaris wanneer hij het café sluit, “Kk ben gechoqueerd. Gechoqueerd, omdat er hier gegokt wordt.” Waarop de croupier de gok winst van de politiecommissaris overhandigd.

https://www.youtube.com/watch?v=nM_A4Skusro

Dat gaat er altijd zo aan toe. Iedereen weet het maar niemand die er iets aan wil doen, omdat het te ongemakkelijk is. Het Volkswagen uitstootschandaal is ook zo. Iedereen wist het. De EU heeft reeds 5 jaar geweten dat VW een toestel in hun motoren geïnstalleerd heeft – maar het verbieden heeft allerlei gevolgen; o.a. dat de uitstoot-verminderings quota’s niet bereikt worden. Dus laten ze het maar. De EU-commissarissen worden toch betaald of ze hun job doen of niet.

In het Vaticaan is het ook zo. Iedereen weet dat er een homonetwerk is, maar niemand wil er iets aan doet omdat iedereen zich te goed amuseert.

In ieder geval, reken er maar op; die gay-maffia heeft meer op haar kerfstok dan en paar seksfuiven en het promoten van het homo-huwelijk alleen.

Of in andere woorden, hun zonden blijven niet beperkt tot het Zesde en Zevende Gebod alleen.

Het zal daarom zijn dat Danneels uit te hoek komt met zijn maffia lidmaatschap. Dat wordt Limited Hangout genoemd. Vertel dat wat iedereen toch al wist. Maar verzwijg de rest. Maar je kan dan ook zeker zijn dat er veel erger nog steeds verhuld wordt.

The Guardian Angel zei

Het is overduidelijk, dat Danneels zijn ziel verkocht heeft aan de duivel. Tot op de dag van vandaag blijft hij de macht hebben in Mechelen-Brussel én in Rome.

Aangezien hij een pact met de duivel heeft, blijft het hem voorlopig nog goed gaan, maar dit zal niet blijven duren. De duivel zal Danneels uiteindelijk vernietigen. Zo gaat dat.

En inderdaad, in feite vertelt Danneels niets nieuws, maar de bekentenis, dat hij lid was van de 'Sankt Gallen Groep' en tegen Johannes-Paulus II en Benedictus XVI complotteerde en tegelijkertijd Bergoglio op de troon probeerde te krijgen, is dynamiet.

Sommigen lachen er wat mee, maar de Kerk en Christus zijn het centrum van de Wereldgeschiedenis. Alles draait daar rond.

Dus, Danneels en zijn club hebben Benedictus XVI niet weg gekregen, die macht hadden ze niet.

Er is inderdaad een nog groter complot, dat ook tijdens de boekvoorstelling in Koekelberg, bekend geraakt is. Het zat op de eerste rij en niemand heeft het gezien!

Anoniem zei

Een uitstekend artikel.
De geweldige omvang van de pedofilie in een zeer besloten kring (Danneels zelf gebruikte het woord "mafia-Club") met omertá, doofpotting, intimidering en verwikkeling met andere schandalen en met en massief sexueel (en vooral homosexueel) geurtje werd door dee kerkelijke overheid nooit psychiatrisch onderzocht;
en dit, hoewel dit juist essentieel voor een actieve preventie is.
De eerste psychiatrische analyse van dit probleem (destijds overigens eerst maar voor een klein deel bekend én vóór de detonering van het geval vanGheluwe in lente 2010) vond naar mijn weten in begin maart 2009 in het buitenland plaats, en wel op een conferentie in Regensburg.
Kavlaanderen was daar eerst juist van start gegaan- en niets toont zo de noodzakelijkheid van deze blogsite als de moed, de vastberadenheid, de deskundigheid en de trouw aan het geloof en de traditie, die hier getoond wordt.

De noordbelgische bastaardkerk ligt in diggelen.
En Danneels en zijn kornuiten liggen er nog met plezier tussen.
Maar de voortrekkers hier gaan onvervaard voort.
Jongens, ik ben fier op U!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer