vrijdag 4 september 2015

BREAKING NEWS: "Deze pagina is niet meer beschikbaar"- De pagina van de 'Bisschopsraad van Brugge' is verdwenen op Kerknet!

Op 2 september 2015 verscheen op de website van het Bisdom Brugge, bij de benoemingen, de aankondiging van de benoeming van een nieuwe vicaris voor onderwijs. De vroegere vicaris, de door financiële en immobiliënoperaties zwaar verbrande Filip Debruyne, stond tot en met 1 september 2015 nog steeds in volle glorie bij de priesterraad van het bisdom Brugge, met een uitvoerig curriculum vitae, vermeld - naast overigens ook Koen Vanhoutte, de langjarige vicaris-generaal van Roger Vangheluwe en Jozef De Kesel.

De officiële bekendmaking van het ontslag van Filip Debruyne - en zeker niet "eervol ontslag" - werd op de bisschoppelijke site "personalia/benoemingen" bij Debruyne nooit toegepast.


Tien dagen na de torpedering verdwijnt eensklaps de totale bisschopsraad van het net.

En Debruyne is helemaal de damnatio memoriae ten prooi gevallen.


Carmino Bohez, de ex-adjunct-vicaris voor jeugd- en roepingenpastoraal, was eerder al verdwenen.


Dat is dan wel zeker allemaal de "nieuwe barmhartigheid" à la Bergoglio.

Mij schijnt dit niet alleen een torpedo-voltreffer geweest te zijn... Hier werd de machinekamer getroffen en nu explodeert het munitiemagazijn.

En er is zelfs geen SOS mogelijk ("Save our souls"): met de grootste waarschijnlijkheid geloven ze zelf niet meer aan hun eigen ziel.


Het bisdom Brugge gaat de kelder in.

Bruges-la-Morte!


Link naar de lege pagina Kerknet | Bisschopsraad:

http://www.kerknet.be/vicariaatvbm/content.php?ID=17685


Link naar de cache:

http://212.82.99.181/search/srpcache?p=bisschopsraad+Brugge&fr=yfp-t-919&ei=UTF-8&u=http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=bisschopsraad+Brugge&d=5042099803325699&mkt=nl-NL&setlang=nl-NL&w=3ddZ4I6k2dX04eod5Wt457tG_-mRfQS7&icp=1&.intl=nl&sig=dDMyG13e9ocSITPFGsV5Tw--

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Het lijkt er op, nee, het is zo: u zit gewoon te genieten dat een bisdom achteruit gaat.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Neen. Men kan de schijn niet meer hooghouden en dat is goed.

Weg met de post-conciliaire Farizeeërs!

Anoniem zei

Aan anoniem 4 september 2015 19:45

Fout, Mijnheer, drie maal fout!

1. Het bisdom Brugge gaat er niet op achteruit;
het is er sedert 50, om niet te zeggen 60 jaar, continu op achteruit gegaan- en ligt nu op apegapen ter bodem(ik las hier voor kort een duits artikel: "in Schnappatmung").
Hoe men na de vele pedofiele catastrofes die destijds gebeurd zijn en die nu klaarblijkelijk niet meer in deze geweldige dimensies voorkomen, nu kan zeggen dat het erop achteruit gaat, is mij een raadsel.
Het gaat er namelijk vooruit op:
één na één verdwijnen deze kornuiten, landen deels voor de rechtbank, worden uit hun functie ontheven, worden naar het onderwijs verzet; het nest aan de Grote Kring in Kortrijk werd gesloten, de vele rebelse homepages met pedo- en homofiel getinte artikels worden niet meer geupdateerd, de ganse beer wordt langzaam maar systematisch geneutralizeerd.
Dit bisdom pleegde doofpotterij tot het bittere einde- en nu moet deKesel peu-à-peu terrein en mensen prijsgeven.
Dat heet militair gesproken "salamitaktiek", en hier is Jefke DeKesel de salamiworst die langzaam, schijfje per schijfje, onophoudelijk gesneden wordt.

Sion desolata.

DeKesel reageert overigens zeer slecht en inadequaat:
in plaats van offensief naar voor te gaan, totale transparentie aan te bieden, de hele vanGheluwse brigade te ontslaan en alle bandieten te laîcizeren en een apostolische visitatie van zijn bisdom aan te vragen, ploetert hij voort en ondergaat een afstotende strip-tease.
Zijn luttele reddingspogingen bestaan uit een paar bedevaarten en een paar acties om de westvlaamse bastaardkerk met haar leiders als een soort religieuze goeroetroep van de cd&v te profileren.
Het debâcle is voorgeprogrammeerd.

2. Geen zinnig mens geniet van onzin- en de Katholieke Actie Vlaanderen met @The Guardian Angel geniet allerminst van de erbarmelijke verloedering van ket kerkelijk leven in Vlaanderen.
Maar men heeft een geweldige woede om de schanddaden die hier begaan werden en nog steeds worden, en aan de belediging van de Heer.
Deze "wellnessclub" met pedo-en homofiele tint is niet het "Zout dat de wereld moet veranderen", dit is door zijn misdaden echt plutonium dat echt duivels straalt en veel kapot maakt.
Decontamineren!
En dat doet @The Guardian Angel en de Katholieke Actie Vlaanderen, met zeer veel ijver, met moed en temperament, met uithoudingsvermogen, met klare blik en zeer rustige hand.

3. En geen "omdat": de wijnberg van de Heer is totaal verwilderd en wordt door everzwijnen verwoest; en nu wordt er gekuist en de wilde varkens verdreven.

De die goddelijke deugden zijn: hoop, geloof en liefde:
Dat wil hier zeggen:
-de hoop, dat deze slepende teloorgang een einde mag vinden, zij het dan ook door de totale ondergang van deze Titanic
-het aloude roomskatholieke Geloof met het Credo (jawel, ik zing het als credo III in het latijn) en in de Catechismus v.d. Hl. RK Kerk
-in diepe liefde tot de Heer en Zijn evangelie.

Dat heeft met het stunteren van deze bietekwieten en hun eigen hopeloosheid, met hun pseudoreligieus gewauwel en met hun "bezongen liefde"(sic) met veel pedo-en homofilie niets te doen.

Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Geef me dan één vlaams bisdom dat het volgens u beter doet?
U ontkent de feiten, wat zelfs door traditonalistische priesters werd toegegeven, en als verklaring werd gegeven voor het feit waarom in de jaren 70 tot 90 pogingen van traditionalistische genootschappen in het bisdom Brugge geen wortel schoten: daar had het bisdom net veel geloof bewaard.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U moet niet flauw doen. De homofiele pedotuin in het bisdom Brugge is uniek in de wereld!

In de jaren '70 en '90 was er geen sprake van 'traditionalistische genootschappen'.

In heel Vlaanderen kennen die trouwens maar een kleine aanhang, maar ze worden procentueel gezien, wel telkens belangrijker.

Tot slot, Emiel De Smedt en Roger Vangheluwe hebben, zoals vele andere bisschoppen, er alles aan gedaan om elk écht Katholiek initiatief in de kiem te smoren!

Anoniem zei

Aan anoniem 5 September 2015 17:02

Het antwoord op Uw vraag:
vlaamse bisdommen die het beter doen : Hasselt, Brussel, Vlaams-Brabant, Oostvlaanderen, Antwerpen: ze zijn allemaal verregaand afgewrakt- maar niet één heeft het dieptepunt van Brugge bereikt.
Het kleinste van allen, Brussel-Hoofdstad, kann op zich alleen niet meer overleven- maar heeft het grote geluk van de beter opgestelde franstalige kerkgemeenschap geholpen te worden, met daarenboven veel oriêntaalse (syrische en armeense) priesters en serieuze gelovigen.
De vlaamse brol moet weg-hij stinkt alleen nog.

@The Guardian Angel heeft recht:
de homodfiele pedotuin in het bisdom Brugge is uniek in de wereld.
Het is juist dit oeroude particularisme, de afschotting van de rest van Vlaanderen, de hoogmoedige trots op zijn "beter-als-die-anderen-zijn", een fanatisme om de wellnessideologie van Desmet, vanGheluwe en DeKesel aan te hangen en alle negatieve aspekten te verdringen en te doofpotten, die deze unieke catastrofe mogelijk maakten.
Dat heeft met het geloof, het weerspiegelen van het gelaat van Christus, niets te doen.
U schijnt het gellof te verwisselen met het lidmaatschap bij de cd&v, met deelnemerschap bij een toffe club met gezelligheid en veel folklore- en spijtig genoeg is it de facto een grote georganiseerde misdadigersbende.
Ik heb zeer vele homepages in dit bisdom Brugge en bij de parochies gelezen: fundamenteeltheologisch is er zeer , zeer weinig fatsoenlijks- darvoor omzomeer ketters te vinden.
En dan natuurlijk veel theater, zoals Nonkel Roger en zijn histrionieke kornuiten dit zo graag demonstreerde.
Oogverblinding voor de normale mens- en aankweken van superieuriteitsgevoelens:
een onchristelijke cocktail- gevaarlijk voor de slachtoffers en voor de eigen ziel.
Het is een groot geluk dat de traditievriendelijke groeperingen zich hier in dit moeras niet verstrikt hebben.

Uw posting toont duidelijk dat men het in het bisdom Brugge nog niet verstaan heeft:
De pedofilie in de kerk is een echte pest (zelfs de zeer modernistische westvlaming Roger Burggraeve zei (tamelijk dunlippig) bij het eerste schandaal vanGheluwe:
"Dit is intrinsiek kwaad" (aha! eindelijk eens niet relativerend!);
en deze ganse pedo- en homodoordrenking moet direct verdwijnen- met of zonder waardevolle of waardeloze diploma's.
50 jaar catastrofale catechese- en dan zegt U nog goedvindend, "...dat de traditionalistische genootschappen geen wortel schoten...".
Hybris puur.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer