zondag 22 april 2018

'Flater van de Week' dit keer door Wouter Beke van de CD&V


'Het engagement kon enkel binnen de gekende krijtlijnen. Vorig jaar schreef ik in ons ledenblad Ampersand dat een hand geven deel uitmaakt van onze politieke cultuur (als reactie op een conflict tussen onderwijsminister Hilde Crevits en de Iraanse ambassadeur, red.). Wie zich publiek engageert, moet voor een stuk die publieke cultuur omarmen. We vragen van onze mandatarissen ook dat ze Nederlands spreken in de gemeenteraad.'

'We moeten actiever opkomen voor onze normen en waarden. Het grote probleem is dat mensen niet meer weten waar ze voor staan. En dan verstenen. Actief pluralisme, de organisatie van onze gezondheidszorg, de vrije schoolkeuze, het Rijnlandmodel - dat groei met sociale vooruitgang combineert, allemaal maken ze daar deel van uit. Daarop mogen we best fier zijn. Dat moeten we niet opgeven omdat we bang zijn voor de ander.'

Bron: De Standaard

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180420_03474965Enkele bedenkingen:

Wat zijn de 'normen en waarden' van de CD&V?

Beke somt ze niet op, maar komt met "actief pluralisme, de organisatie van onze gezondheidszorg, de vrije schoolkeuze, het Rijnlandmodel..." en nog meer bla, bla, bla...

Over het handen geven.

Waarom zou men nu verplicht iemand een hand moeten geven? Als een Chassidische jood een vrouw geen hand wil geven, dan is dat zijn volste recht. Waarom zou de CD&V dan plots voorbij komen en die man verplichten om alle vrouwen een hand te geven?

In eerste instantie was de CD&V vragende partij en niet de jood. De CD&V getuigt hier van een enorm gebrek aan respect. De CD&V legt als een dictator haar 'normen en waarden' op!

Moet een CD&V-mandataris ook alle vrouwen kussen? Moet hij dan één, twee of drie keer kussen? Moet een CD&V-mandataris ook alle homo's één, twee of drie keer kussen?


Uit het CD&V-programma:

"Om succesvol te zijn, is een diverse samenleving gestoeld op een gemeenschappelijke sokkel van gedeelde basiswaarden [Aangezien men niet kan veronderstellen, dat alle mensen, alle waarden voor 100% delen, is deze aanname klinkklare nonsens!]. Aan die sokkel kan niet getornd worden [Dag in, dag uit wordt aan deze sokkel getornd. Ook door politici zélf.]. Vrijheid van meningsuiting [bijvoorbeeld géén handen geven], scheiding van kerk en staat [een principe dat in strijd is met de Katholieke Leer], gelijkwaardigheid tussen man en vrouw [Wat is de relevantie?], respect voor onze democratische waarden [Wat zijn "democratische waarden"?], enz. [Waarom worden ze niet exhaustief opgesomd? Voor de duidelijkheid?], zijn voor ons de basis. Bovenop de sokkel geven we diversiteit alle kansen [Daar valt weinig van te merken!]. Onder deze veilige paraplu kunnen mensen zich ontplooien [Dus gelogen!]. Daarin schuilt voor ons de meerwaarde van diversiteit [CD&V bewijst net dat de 'dialoog' met andersdenkenden een illusie is en in feite totaal uitgesloten is. Dit is trouwens ook het failliet van de zogenaamde 'dialoogschool' waar men zo hoog mee oploopt.]. Voor christendemocraten telt elke mens [Hoe zit dat dan met abortus en euthanasie bij de CD&V?]. Iedereen die hier op legale wijze verblijft, moet gelijk behandeld worden [Nog meer leugens.]. Wij willen geen samenleving die een onderscheid maakt tussen A- en B-burgers [Met de Chassidische jood doet de CD&V dat natuurlijk wél!]. Dat betekent dat iedereen gelijke rechten heeft, maar zonder twijfel ook gelijke plichten [Bla, bla, bla.]. We verwachten dat iedereen volgens zijn mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving [Parasitaire politici vooral op hun manier natuurlijk.]."

Link:

https://www.cdenv.be/standpunten/visie-wij-samen/KORTOM, EEN 'TJEEF', EEN 'CHRISTENDEMOCRAAT', DIE NOCH CHRISTELIJK, NOCH DEMOCRATISCH IS, IS IEMAND DIE UIT PUUR OPPORTUNISME ALLE NORMEN EN WAARDEN OVERBOORD GOOIT.

MET 'DIVERSITEIT' HEEFT DIT ALLES NIETS TE MAKEN!


zaterdag 21 april 2018

"Bergoglio, dit is niet wat wij als gelovigen van een paus verwachten!"

Interview met H.J.A. Sire, de auteur van het boek "The Dictator Pope".

"Bergoglio is een Peronist die totaal opportunistisch handelt en op een onmeedogenloze manier wraak neemt op zijn tegenstanders"

"Dit is niet voor herhaling vatbaar!"

"Bergoglio was ongeschikt om bisschop te worden."

"Bergoglio is eerst en vooral een politicus."

"Bergoglio is de kandidaat van de Maffia van Sant Gallen."

"De Katholieke Leer is onveranderlijk."

"Bergoglio behandelt de bisschoppen niet als gelijken, of op een collegiale manier. Bergoglio is een dictator!"

"Bergoglio is ontspoord."

"De 'goede' Jezuïtische traditie werd in de jaren '60 gecorrumpeerd."

"Bergoglio is het product van een totaal gecorrumpeerde en bedorven Sociëteit van Jezus, en hij is nog niet eens het ergste voorbeeld."

"Bergoglio voert één van de meest desastreuze pontificaten in de geschiedenis van de Kerk."

"Bergoglio is niet alleen als persoon een mislukking, aangezien hij zijn ambt op een onwaardige manier bekleedt, maar hij probeert de Kerk ook in een richting te leiden, die de Traditie verwerpt. Géén enkele van de mislukte 'pausen' uit het verleden hebben dat ooit geprobeerd."

dinsdag 17 april 2018

Moslimpartij CD&V heeft géén respect voor orthodoxe joden! Trouwens ook niet voor orthodoxe Katholieken! De VRT heeft met hun bekrompen analyses trouwens voor gelovigen ook géén respect!


CD&V wil dat Berger afstand doet van uitspraken over hand geven aan vrouwen


CD&V wil dat de ultra-orthodoxe jood Aron Berger afstand neemt van zijn omstreden uitspraken. Alleen dan mag hij CD&V-kandidaat  blijven voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Berger ligt binnen de partij onder vuur als kandidaat, onder meer omdat hij vrouwen geen hand wil schudden en omdat hij in 2013 gemengd onderwijs als kindermishandeling had bestempeld.

Bron: De Redactie

Link:


https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/17/peeters---essentieel-dat-er-snel-duidelijkheid-komt-van-aron-ber/Uit dit alles blijkt nog maar eens, dat politici eigenlijk toch zeer domme mensen zijn, die hun wereld niet kennen!

CD&V zou er goed aan doen om de 'C' in te leveren!

Zal Jef De Kesel zich distantiëren van de antisemitische moslimpartij CD&V?zondag 15 april 2018

Stand van zaken na een week vol Westers, geopolitiek hooliganisme:


Damascus in de vroege uren van 14 april 2018

1. Illegale aanval van de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op Syrië.
2. Geen goedkeuring van de Verenigde Naties: ondermijning van het internationale recht.
3. Verontwaardiging in de VS en in het UK over de aanval zonder goedkeuring van het Congres of parlement.
4. Geen verliezen aan de kant van Syrië als gevolg van bombardementen op verlaten sites.
5. Syrische luchtafweer haalt 71 van de 103 kruisraketten uit de lucht.
6. Franse aandeel in de aanval is onbestaande.
7. Alle Britse raketten werden uit de lucht gehaald.
8. Rusland doet niet eens de moeite om in actie te komen.
9. Iran nog argwanender aangaande de Westerse bedoelingen.
10. China verontwaardigd over de neo-kolonialistische mentaliteit van het Westen.
11. Redenen voor de aanval ernstig betwijfeld in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk
12. Geloofwaardigheid van de Westerse regeringen in het algemeen op een dieptepunt.
13. Woede bij de Amerikaanse aanhangers van Trump: Alex Jones, Tucker Carlson, Sarah Palin en vele anderen.
14. Olympische sereniteit bij de Russische regering en dit in tegenstelling met de Anglo-zionistische hysterie.
15. Ondermijning vanwege de Sino-Russische coalitie richting petrodollar.
16. De openlijke vijandigheid van de VS, het UK en Frankrijk ten overstaan van Syrië.
17. De geheime operatie van het Westen en hun Arabische bondgenoten in Syrië ontmaskerd.
18. Jordanië dat steun geeft aan de clandestiene Al Tanf US-basis in Syrië.
19. Het bondgenootschap tussen Saoedi-Arabië en Israël ontmaskerd.
20. De desintegratie van de NAVO vanwege de weigering van Italië, Duitsland, Canada, Nederland en andere NAVO-leden om militair deel te nemen, waarbij Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS verweesd achter blijven.

zaterdag 14 april 2018

A Symphony of Lies

Colin Powell at the United Nations (5 February 2003)Blijkbaar likt het Amerikaanse regime zijn wonden na de mislukte aanval op Syrië


Indien het zou kloppen, dat de Syrische luchtafweer 71 van de 103 kruisraketten uit de lucht gehaald heeft, dan kunnen de Amerikanen hun boeltje wel pakken.

Het Russische Ministerie van Defensie benadrukt, dat het de Syrische luchtafweer was, die gebruikmakende van de systemen uit de Sovjettijd dit resultaat geboekt hebben. De Russische luchtafweer heeft de aanval enkel maar gemonitord en is niet tussengekomen.

Blijkbaar heeft het Amerikaanse regime de laatste jaren teveel geld geïnvesteerd in allerlei 'revoluties', maar hebben zij hun militaire hardware verwaarloosd en zitten ze nu met totaal verouderde systemen opgescheept. De Tomahawk-raketten stammen uit de jaren '70 van de vorige eeuw en werden weliswaar geupdatet, maar blijkbaar is dit onvoldoende gebleken.

Ook zou het Belgische regime best afzien van de aankoop van de F35 omdat niet zeker is of het tuig überhaupt vliegt!

Indien dit zou kloppen, dan voeren de Amerikanen op dit ogenblik vooral oorlog tégen de waarheid. 

Anglo-Nazistische 'Deep-state' schiet met waterpistool op Syrië


Rusland geeft US en UK gelegenheid om gezichtsverlies te beperken


Legitimiteit van het Belgische regime op losse schroeven


Premier Michel: "De Belgische regering veroordeelt het gebruik van chemische wapens in Syrië. We tonen begrip voor de gezamenlijke actie van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk."

Het eerste is een leugen. Het tweede is het goedpraten van een ontoelaatbare schending van het internationale recht.

Het verlangen om Syrië aan te vallen en het Assad-regime te vervangen moet geïnterpreteerd worden als een geostrategische zet van een grootmacht die haar tanende hegemonie te allen prijze wil bewaren. Het is een poging om het naoorlogse geopolitieke wereldsysteem in stand te houden en te reageren op de groeiende onafhankelijkheid van bepaalde landen. Niet alleen heeft deze doelstelling niets van doen met enige morele overweging, ze is ook manifest krankzinnig. Het is ondoenbaar om de hele wereld met brute kracht onder de duim te trachten te houden. Pas wanneer de VS dat beseft kunnen we ons eindelijk begeven in de richting van een duurzaam globaal machtsconcert.

Nu is het wachten op de volgende provocatie van de Anglo-Nazi's...

vrijdag 13 april 2018

BREAKING: De student-arts Halil Ajij in het ziekenhuis van Douma spreekt van een rookvergiftiging! Er was géén sprake van een gifgasaanval!


One of the interviews published by the ministry showed a man who said his name was Halil Ajij, and who said he was a medical student working at Douma’s only operational hospital. This is how he described the origin of the footage:

“On April 8, a bomb hit a building. The upper floors were damaged and a fire broke at the lower floors. Victims of that bombing were brought to us. People from the upper floors had smoke poisoning. We treated them, based on their suffocation."

Ajij said that a man unknown to him came and said there was a chemical attack and panic ensued. “Relatives of the victims started dousing each other with water. Other people, who didn’t seem to have medical training, started administering anti-asthma medicine to children. We didn’t see any patient with symptoms of a chemical weapons poisoning,” he said.


Bron: RT

Link:

https://www.rt.com/news/424047-russian-mod-syria-statement/Minister Steven Vandeput gelooft nog steeds in een gifgasaanval (Ter Zake vandaag.)


Hiermee geeft hij aan, dat hij ofwel idioten van adviseurs heeft, ofwel dat hij liegt.

Iedereen kan zien, dat in de video in kwestie van Douma, er géén sprake is van gifgas!

Indien er wél sprake zou zijn van gifgas, dan zou niemand het hebben overleefd in de zaal!


De VS en de UK worden ontmaskerd als pathologische leugenaars!


woensdag 11 april 2018

Oorlogsverklaring via Twitter


De wereld wordt écht geregeerd door psychopaten.

Men maakt zich druk over enkele tientallen, vermeende slachtoffers
van een gefingeerde gifgasaanval.

Moeten als gevolg van een non-event dan tienduizenden sterven?

Amerika is duidelijk opnieuw de agressor.

Schokkend is de lichtzinnigheid van deze tweet!
Alsof mensen ongedierte zijn, dat verdelgd moet worden.

Helaas zullen 'ze' (de Rothschild-sekte) nog grote ogen open trekken
van wat er allemaal te gebeuren staat!
Een confrontatie in Syrië én daarbuiten is onvermijdelijk geworden.S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer