zondag 18 maart 2018

Vaticaanse Media manipuleerden brief van Paus Benedictus XVI


Vaticaanse media maken laatste paragraaf onleesbaar
en leggen een stapel boekjes op de tweede pagina,
zodat enkel de handtekening van Paus Benedictus XVI leesbaar is:
BENEDICTUS XVI

Bron: AP

Link:

https://apnews.com/amp/01983501d40d47a4aa7a32b6afb70661?
Vaticaanstad

7 februari 2018

Eerwaarde Monseigneur,

Dank u voor uw vriendelijke brief van 12 januari en het bijgevoegde geschenk van de elf kleine volumes die bewerkt werden door Roberto Repole. Ik bejubel dit initiatief dat het dwaze vooroordeel wil weerleggen en tegenspreken waarin Paus Franciscus enkel een praktische man is zonder bijzondere theologische of filosofische vorming, terwijl ik enkel een theologische theoreticus  ben geweest met weinig voeling met het concrete leven van een hedendaagse Christen.

Deze kleine volumes tonen, correct, dat Paus Franciscus een man is van diepgaande filosofische en theologische vorming, en ze helpen daarom de innerlijke continuïteit weer te geven tussen de twee pontificaten ondanks al de verschillen van stijl en temperament.

Maar de Vaticaanse media lieten bewust de laatste alinea weg waarin Benedictus zegt:

Echter, ik voel mij niet geroepen om een korte en beknopte theologische passage over ze te schrijven omdat doorheen mijn leven het altijd duidelijk is geweest dat ik enkel zou schrijven en mij zou uiten over boeken die ik goed gelezen heb. Ongelukkigerwijs, ben ik omwille van fysieke redenen niet in staat om de elf volumes in de nabije toekomst te lezen, in het bijzonder terwijl andere verplichtingen op mij wachten die ik reeds op mij heb genomen. [Met andere woorden: "Ik heb betere dingen te doen, dan wat boekjes over de theologie van Bergoglio te lezen!"]

Ik ben er zeker van dat u dit zult begrijpen en ik groet u vriendelijk.

De uwe,

Benedictus XVI

Vertaling: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/2018/03/15/fake-news-benedictus-zou-in-een-nieuwe-brief-de-theologie-van-bergoglio-bejubelen/


zaterdag 17 maart 2018

BREAKING: In een ultieme poging om de schade te beperken, bezocht Bergoglio vandaag halsoverkop de Heilige Nummer 1 van Italië: Pater Pio


Bergoglio komt buiten adem in San Giovanni Rotondo aan

De schijnheilige begluurt de Heilige

Dit zegt alles! Christus walgt van de farizeeër!

De Satan in de cel van de Heilige

zondag 11 maart 2018

Winnetou: "Scharlih, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ."

De Antwerpse priester Rudi Mannaerts (56) in het Nieuwsblad:


“Een paar decennia geleden hebben de kerkelijke verantwoordelijken toegelaten dat de godsdienstlessen op school helemaal verwaterden tot flauwe flower power-lesjes. De (kerkelijke) bouillon is toen helemaal uit de soep gehaald. Godsdienstlessen hebben sindsdien niets spiritueel meer. Woorden als “God” en “bijbel”, zijn er bijna volledig uit verdwenen. Laat staan dat jonge mensen nog de betekenis en de waarde van een sacrament als het doopsel zouden leren.”

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2018/03/waarom-we-nog-amper-dopen-omdat-de.html


Een trouwe lezer merkt op:


"Rudy Mannaerts parafraseert hier de vroeger zeer bekende en nu bijna totaal vergeten Nederlandse auteur Godfried Bomans door zijn "(kerkelijke) bouillon" te contrasteren met de dunne soep van de godsdienstlessen. Een interessant startpunt."


Godfried Bomans in 'Elseviers Weekblad' van 24 augustus 1963:


"Voor Old Shatterhand kan dit worden samengevat in twee doelstellingen: de redding der Indianen van hun ondergang èn hun bekering tot de Christelijke beginselen. Hoe naïef dit streven wordt doorgevoerd, blijkt uit iedere bladzijde. Karl May was er de man niet naar om hier iets van terecht te brengen en het was hem daar ook niet om te doen. Wat het eerste betreft: er waren allang geen Indianen meer en er viel dus niets meer te redden. En voor het tweede stond hijzelf te zwak in zijn schoenen. Hij hield de dunne soep van algemene menslievendheid voor de krachtige bouillon van het Evangelie en het is voor iedere jongen een diepe teleurstelling als zelfs Winnetou voor deze prut bezwijkt en stervend stamelt: "Charlih... ik ben... een Christen. Hier hadden de omstanders nu „oef, oef” moeten roepen, want het beeld van Winnetou, die voortaan ’s zondags ter kerke gaat en zich in het algemeen correct gedraagt, is onvoorstelbaar. Winnetou had dit nooit mogen doen. Hij valt tegen."

Link:

http://karlmay.apriana.nl/1963-08-24.htmlMet andere woorden:


Wie voor het Post-conciliaire 'prut-christendom', het christendom-light, of de wellness-kerk van de Post-conciliaire 'bisschoppen' bezwijkt, is een teleurstelling!

Intussen valt ook hier niemand meer te 'redden'!

De morele afgewraktheid van de bedienaren van de Kerk, met hun homofilie en hun pedofilie, maakt hun slappe discours totaal ongeloofwaardig!

De wellness-kerk van de Post-conciliaire bisschoppen is dus niet iets voor helden of heiligen, maar is iets voor zielige losers!

Net zoals Karl May van Winnetou een loser maakt, door hem te laten sterven voor May's eigen slappe, kleinburgerlijke versie van het christendom, zo maken de Post-conciliaire bisschoppen ook van Christus een loser, door Hem te laten sterven voor hun slap afkooksel van het christendom.

Hoe zouden de bisschoppen met hun pruts-christendom er in kunnen slagen om ook maar iemand te bekeren???

Godfried Bomans: "Hoe naïef dit streven wordt doorgevoerd, blijkt uit iedere bladzijde."


COMPENSATIE


Godfried Bomans: "Dit verklaart ook de verbazing waarmee de mensen later vernemen dat May de gebieden die hij beschrijft, niet of slechts nauwelijks betreden heeft [= De bisschoppen kennen het Ware Geloof niet.]. Ik heb dit altijd de grote glorie van Karl May gevonden. Sommigen van zijn biografen haasten zich ons te verzekeren dat hij wel degelijk hier of daar geweest moet zijn en zij noemen in hun ijver zelfs het hotel waar hij een nacht heeft doorgebracht [= De verdedigers van de bisschoppen proberen ons wijs te maken dat ze wél iets van het Christendom afweten.]. Zij beseffen niet dat hiermee de schitterende kwakzalverij van de man [en de bisschoppen] alleen maar verminderd wordt. Juist het feit dat hij vermoedelijk nooit een Indiaan [of Christus] ontmoet heeft en in elk geval als de bliksem de benen zou genomen hebben als hij er een was tegengekomen, maakt de figuur van Old Shatterhand zo interessant. Voor psychologen is hij [en de bisschoppen] een schoolvoorbeeld van compensatie. May [en de bisschoppen], in het Oosten op alle fronten mislukt, projecteert in het Westen de man die hij had willen zijn. Dezelfde hand die zich hier aan kleine diefstallen vergreep, wordt ginds een shatterhand. Dezelfde overheid die hem aan deze zijde opsloot, staat aan de overkant van de oceaan tegenover een teugelloos genie. Of is het niet tekenend dat de ware stumperds, de imbecielen, die nu werkelijk alles verkeerd doen, door deze ex-gevangene uit de officiële overheid gerecruteerd worden? Een vijandelijk opperhoofd kan nog wel eens schrander uit de hoek komen. Een ambtenaar of sergeant van politie [of bisschop] nimmer.


Dus,

Karl May maakt van Winnetou een loser, omdat hij zélf een loser is.

De bisschoppen maken van Christus een loser, omdat zij zélf losers zijn!

De Post-conciliaire bisschoppen maken van Christus een geitenwollen sok, omdat de bisschoppen zélf linkse, geitenwollen sokken zijn. Jongeren willen helden en heiligen, maar géén geitenwollen sokken!

"Karl May [en de bisschoppen] hield[en] de dunne soep van algemene menslievendheid voor de krachtige bouillon van het Evangelie en het is voor iedere jongen een diepe teleurstelling als zelfs Winnetou voor deze prut bezwijkt." 

Daarenboven geven jongeren vaak als reden aan, dat zij niet in Jezus Christus kunnen of willen geloven, omdat er zo veel hypocrieten in de Kerk zijn. Dat de Post-conciliaire 'bisschoppen' bij de hypocrieten op de eerste rij staan, kan intussen niemand meer ontkennen.


Harde woorden van Jezus Christus tégen huichelarij


Mat 23:1  Nu sprak Jesus tot het volk en tot zijn leerlingen:
Mat 23:2  Op de zetel van Moses zitten de schriftgeleerden en farizeën.
Mat 23:3  Onderhoudt en doet dus alles, wat ze u zeggen; maar handelt niet naar hun werken. Want ze zeggen het wel, maar ze doen het niet.
Mat 23:4  Ze binden zware en ondragelijke lasten bijeen, en leggen die op de schouders der mensen; maar zelf willen ze die met hun vinger niet aanraken.
Mat 23:5  Al hun werken verrichten ze om door de mensen opgemerkt te worden; ze maken hun gebedsriemen breed, en hun mantelkwasten groot.
Mat 23:6  Ze zijn op de eerste plaatsen bij feestmalen belust, op de eerste zetels in de synagogen,
Mat 23:7  en op de begroetingen op de markt, en willen door de mensen rabbi worden genoemd.

Mat 23:13  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het rijk der hemelen sluit voor de mensen. Want gij gaat er zelf niet in; en hen die er in willen, laat gij niet binnengaan.

Mat 23:15  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die land en zee doorkruist, om één enkelen bekeerling te maken; maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel, tweemaal erger dan gijzelf.

Mat 23:28  Zo schijnt ook gij van buiten rechtvaardig voor het oog van de mensen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.

Mat 23:33  Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen?Aartsbisschop Jose Gomez van Los Angeles verkoopt klooster van nonnen aan popster Katy Perry en wil geld in eigen zak steken


Het lokale aartsbisdom sloot een deal met Katy Perry. Voor de mooie som van 14,5 miljoen dollar (zo'n 11,7 miljoen euro) mocht de zangeres het klooster en de bijhorende terreinen hebben. Maar dat was niet naar de zin van Catherine Rose en Rita Callanan, twee bejaarde nonnen die tot de orde behoren. Vooral het imago van de zangeres - die scoorde met liedjes als "I kissed a girl" en "Ur so gay" - was voor hen een doorn in het oog.

Afgelopen vrijdag stierf een van de twee nonnen - Catherine Rose (89) - tijdens de rechtszaak. Enkele uren ervoor gaf ze nog een interview aan Fox 11 Los Angeles, waarin ze zei dat het misschien haar laatste zou zijn. Ze richtte zich rechtstreeks tot Katy Perry. "Alsjeblieft, stop ermee. Dit doet niemand goed. Het kwetst alleen mensen", zo zei ze.

donderdag 8 maart 2018

Vaticanum II revisited


De votieve ‘Mis tegen Schisma’ is in 1960 van naam veranderd tot de ‘Mis voor Eenheid in de Kerk’
en twee jaar later helemaal uit het Missaal van 1962 verwijderd.Mensen van mijn leeftijd die Vaticanum II citeren alsof het bestaan van de Kerk ervan afhangt, vergeten nogal eens, dat het alweer bijna zestig jaar geleden is, dat het Concilie gehouden is en dat veel jonge mensen, theologiestudenten in het algemeen en seminaristen in het bijzonder, het op dezelfde wijze zien als het Concilie van Florence of het Concilie van Trente: als een onderdeel van de kerkgeschiedenis. Zij kijken er met een zekere afstand naar en vinden – dat mag niet van hun docenten maar het is wel zo – het Concilie van Trente op veel punten helderder en duidelijker dan Vaticanum II. Trente definieert tenminste het geloof in heldere formuleringen terwijl Vaticanum II mooie maar tegelijk soms onheldere beschrijvingen geeft. Let wel, niemand, ook de jongeren niet, twijfelen aan de orthodoxie van Vaticanum II maar de orthodoxie van Trente laat minder ruimte voor een heterodoxe uitleg.

Mensen van mijn leeftijd doen alsof de liturgiehervormingen na Vaticanum II een van vruchtbaarste vernieuwingen in de Kerk zijn, aan het nut waarvan men absoluut niet mag twijfelen. Veel jonge mensen en ook opvallend veel bekeerlingen zien de vele misbruiken die de vernieuwing van de liturgie teweeg heeft gebracht. Ze ervaren de onrust van de vele woordjes en de vele keuzemogelijkheden waardoor je als gelovige overgeleverd bent aan de willekeur van de priester. Zij zoeken contact met de oude liturgie die Benedictus XVI weer heeft toegestaan en vinden in die verheven sacrale omgeving hun echte geestelijk thuis. Het mag niet zijn want de liturgievernieuwing van Vaticanum II is volgens het kerkelijke establishment een onomkeerbare verworvenheid, maar het is wel zo: de jeugd die nog kerkelijk is en voor het geloof kiest, voelt zich tegen de verdrukking in het meest aangetrokken tot oude liturgie of een nieuwe liturgie die op de meest klassieke wijze gevierd wordt. Zelfs in charismatische kringen groeit de interesse voor de oude liturgie. De kloosters die voor de oude liturgie kiezen groeien en bloeien tot ongenoegen van hen die het niet begrijpen.

Wellicht is de relativering van Vaticanum II en het afwijzen van de liturgievernieuwingen die er uit voortkomen, het gevolg van de totale verwarring waarin de Kerk sinds Vaticanum II verkeert. Tot voor kort bestond die verwarring alleen buiten Europa en met name in West-Europa en Amerika maar sinds het huidige pontificaat is ook Rome zelf in de greep van de totale verwarring. Een paus die bij gelegenheid de meest vreemde dingen zegt en schrijft die volkomen in tegenspraak zijn met wat al zijn voorgangers hebben gezegd en geschreven, is ook voor jonge mensen niet bepaald een ankerpunt. De paus beschouwt zich duidelijk als een vrucht van het Concilie. Het gaat hier dan om de “geest van het Concilie” waar men in jaren zeventig en tachtig in Nederland mee schermde en die het einde van de Nederlandse Kerk is geworden. Om een voorbeeld van de verwarring te geven. De staatssecretaris, kardinaal Parolin, heeft het over een “paradigmaverschuiving” die door de paus in gang is gezet. Kardinaal Müller, de afgezette prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zegt dat er in zake geloof geen paradigmaverschuiving mogelijk is. En dat is ook zo. Wat men in de Kerk altijd ketterij genoemd heeft, heet nu deftig “paradigmaverschuiving” maar het blijft even lelijk.

Mijn eerlijke vraag is: wat moeten we aan met een Concilie waarvan “de geest” leidt tot de vernietiging van de Kerk die je overal om je heen ziet gebeuren? Zou het onderhand niet eens tijd worden hier en daar wat vraagtekens te zetten bij het Concilie? Ik noem een paar dingen:

-    het optimisme van het Concilie ten aanzien van de wereld (met name ook in “Gaudium et Spes). Het zou de moeite waard zijn dit eens te leggen langs het begrip van de “wereld” bijv. in het Johannesevangelie waarin de wereld toch vooral gezien wordt als het rijk van Satan? Is dat na 1960 niet meer het geval? Nou kijk dan maar eens naar het wereldwijd en door staten en de VN ondersteund verval van zeden. Kijk maar een naar de christenvervolging in islamitische en liberaal-seculiere staten.

-    het optimisme ten aanzien van de islam die door het Concilie geprezen wordt als een godsdienst die dezelfde God heeft al wij. Dit laatste is gewoon niet waar. Het beeld van God dat de islam heeft, is totaal verschillend van het christelijke godsbeeld. Die visie van het Concilie wordt nog steeds door de huidige paus verkondigd.

-    de “geest van het Concilie” heeft ertoe geleid dat de missieactiviteit van de Kerk praktisch volkomen is stil gevallen. Als je benadrukt dat iedereen in zijn eigen geloof zalig kan worden, verliest de missie blijkbaar zijn innerlijke noodzaak.

-    op dezelfde wijze heeft de oecumene zich ontwikkeld. Door het positieve en het goede in iedere denominatie te benadrukken, wordt het minder duidelijk dat je katholiek zou moeten worden. De paus zelf lijkt katholiek worden te ontmoedigen zoals bij de evangelische bisschop Tony Palmer.

-    Het optimisme van het Concilie heeft geleid tot een bijna alleen benadrukken van Gods barmhartigheid ten koste van zijn gerechtigheid. Dit heeft bij velen geleid tot een onverantwoord heilsoptimisme, het minimaliseren van de zonden en het praktisch afschaffen van het begrip doodzonde.  Dat wordt duidelijk geïllustreerd in de hardnekkig verkeerde vertaling van “pro multis” (voor velen) in “voor allen” bij de consecratie.

Nu gaat natuurlijk iedereen roepen (en ik weet dat dat in de ogen van velen de grootste ketterij is) dat ik Vaticanum II afwijs. Dat is inderdaad de gemakkelijkste manier om je niet met mijn bezwaren te hoeven bezig houden. Maar ik wijs Vaticanum II niet af. Het zou echter wel wenselijk zijn dat Vaticanum II opnieuw bekeken gaat worden in het licht van de ontwikkelingen erna. Zijn die ontwikkelingen echt wat de vaders van Vaticanum II bedoelden? Kan Vaticanum II misschien aangescherpt worden in het licht van voorafgaande Concilies, zodat de tekst niet meer dubbelzinnig is. Immers dubbelzinnigheid is de meest duivelse (zij het onrechtstreekse) vrucht van het Concilie tot in het huidige pontificaat toe.

Paulus VI heeft in de jaren zeventig al verzucht dat door de ramen van de Kerk, die het Concilie heeft opgezet, de rook van Satan de Kerk is binnengekomen. Wordt het niet tijd zodanige maatregelen te nemen dat die rook buiten blijft waar hij hoort, in de wereld. Dat vereist een grote schoonmaak waarbij het Concilie niet buiten schot kan blijven.

Bron: Mennenpr.nl

Link:

http://www.mennenpr.nl/Vaticanum_II_revisited.html


maandag 5 maart 2018

“Minder dan helft van alle kinderen in Vlaanderen wordt nog gedoopt”Voor het eerst wordt minder dan de helft van de kinderen gedoopt. Dat schrijft het Nieuwsblad en blijkt uit onderzoekscijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie. In 2016 werd in de vier Vlaamse bisdommen en het aartsbisdom Mechelen-Brussel samen maar 45 procent van de kinderen gedoopt. In 2009 was dat nog 58 procent.

Dat een pasgeboren kind gedoopt wordt, is geen evidentie meer. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie. Tussen 2010 en 2016 is het aantal kinderdoopsels in de bisdommen Hasselt, Gent, Antwerpen, Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel met een kwart gedaald, van 45.657 naar 33.875. Cijfers voor de bisdommen van Namen, Luik en Doornik zijn er nog niet.

Het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft wel nog altijd de meeste dopen, maar de daling is er wel het grootst: -32,4 procent. De beste van de klas is het bisdom Gent, met maar een daling van 10,5 procent.

Aartsbisdom Mechelen-Brussel: -32,4% [Gevolg van secularisering en islamisering]
Bisdom Antwerpen: -31,4% [Gevolg van secularisering en islamisering]
Bisdom Hasselt: -25,8% [Gevolg van hoofdzakelijk secularisering]
Bisdom Brugge: -24,4% [Gevolg van hoofdzakelijk secularisering]
Bisdom Gent: -10,5% [Hier is iets anders aan de hand.]


En dan volgde de oerdomme en nietszeggende reactie van Geert De Kerpel op Radio1:

“Het is een uitdrukking van een evolutie die al lang bezig is”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. “Een evolutie van een vrij ‘vanzelfsprekend christendom’ waarbij, op een minderheid na, iedereen zich tot de Katholieke Kerk bekende en dus ook vanzelfsprekend zijn kind liet dopen, naar een ‘keuze christendom’.” [Deze ‘evolutie’ is natuurlijk het gevolg van toeval! De actieve kerkafbraak die al 50 jaar bezig is, wordt natuurlijk vakkundig verzwegen!]

“Geen vanzelfsprekendheid of evidentie meer, maar mensen kiezen er dus bewuster voor om hun kind te laten dopen en de beginselen van de katholieke godsdienst bij te brengen én ze te laten behoren tot de kerk. Je mag zelfs zeggen dat in deze tijd het bijna zelfs ‘anvant-garde’ of ‘tegen de stroom’ is als je nog kiest voor een godsdienst”, zegt De Kerpel nog. [Wat een flauwe dooddoeners! De ‘anvant-garde’ zit blijkbaar in het bisdom Hasselt en Brugge.]

Maar géén nood! “De daling van het aantal dopen is voor de Belgische bisschoppen geen reden voor paniek [De duizenden zielen die verloren gaan, is voor de ongelovige Belgische 'bisschoppen' “geen reden voor paniek”. Het is alleen maar een kwestie van statistiekjes! Op het Laatste Oordeel zullen deze bisschoppen toch verantwoording voor hun daden moeten afleggen.]. Elke organisatie, en dat is ook voor de Katholieke Kerk het geval, heeft graag meer leden dan minder”, erkent Geert De Kerpel.

“Maar het is niet zo dat de Katholieke Kerk reclamecampagnes gaat beginnen voeren”, vervolgt de woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. “Waar wij op inzetten , is wat de eerste leerlingen van Jezus zelf ons hebben voorgedaan [Onze bisschoppen stellen zich al op gelijke voet met de Apostelen. Volgens mij toch een beetje hoog gegrepen.] en dat is proberen om een zo authentiek mogelijk christendom te zijn, een Kerk die een alternatief biedt waar mensen naar op zoek zijn, die prikkelt en authentiek is.” [Wat een zielig commentaar. Een kerk die “een alternatief biedt waar mensen naar op zoek zijn, die prikkelt en authentiek is”. Kan je nog dieper zinken?]

Bron: VRT

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/05/minder-dan-helft-van-alle-kinderen-wordt-nog-gedoopt/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180304_03389920Tot zover het Sacrament van de Doop. Het Sacrament van de Biecht was al helemaal verdwenen. Het Sacrament van het Priesterschap is op sterven na ook dood. Het Sacrament van het Huwelijk idem. Van de Heilige Eucharistie blijft ook al niet veel meer over. Het enige wat nog ‘draait’, is de Eerste Communie. De Ziekenzalving? Mensen laten zich euthanaseren en massaal cremeren. Het volgende Sacrament dat voor de bijl zal gaan, is natuurlijk de Plechtige Communie; het Heilig Vormsel. De implosie van dit Sacrament is volop bezig. Dan nog wat kerksluitingen. Maar, geen nood: “Wij zijn goed bezig!” aldus de ‘bisschoppen’.

“Waarom we nog amper dopen? Omdat de godsdienstles zo’n slappe kost is”
De Antwerpse priester Rudi Mannaerts (56), de Marketeer van de Kerk, stelt een terugloop van het aantal dopen vast. Een belangrijk deel van de schuld ligt volgens Mannaerts bii de godsdienstlessen. “Een paar decennia geleden hebben de kerkelijke verantwoordelijken toegelaten dat de godsdienstlessen op school helemaal verwaterden tot flauwe flower power-lesjes. De (kerkelijke) bouillon is toen helemaal uit de soep gehaald. Godsdienstlessen hebben sindsdien niets spiritueel meer. Woorden als “God” en “bijbel”, zijn er bijna volledig uit verdwenen. Laat staan dat jonge mensen nog de betekenis en de waarde van een sacrament als het doopsel zouden leren.”

Andy Penne heeft zopas nog eens de doopcijfers voor een aantal parochies opgevraagd. “Ze zijn inderdaad dramatisch. Voor Holsbeek bijvoorbeeld: in 2000 waren hier nog 29 dopen, vorig jaar nog 12. Voor Dutsel zakte het cijfer van 12 naar 5. Ik heb de voorbije vier weken geen enkel doop gehad. Vroeger stond ik elke week minstens één keer aan de vont.”

Andy Penne schrijft die terugloop toe aan de terugloop van de kerkkennis. “Dit vind ik toch wel straf. Jonge mensen krijgen twaalf jaar godsdienstles op school en als je hen op het einde vraagt naar het wezen van de katholieke kerk, kunnen ze niet antwoorden. Straks is het Pasen? Vraag eens aan de jeugd wat Pasen is, ze weten het niet. Na twaalf jaar godsdienstles. Een schande. Het is alsof iemand op het einde van de middelbare school geen gebenedijd woord Frans kan spreken ondanks al die jaren Franse les.”

Ook pastoor Wim Simons van Herk-de-Stad, bekend van de VTM-uitzending “Moerkere en de Mannen”, pleit voor een duidelijkere godsdienstles. “Een leraar godsdienst die vanuit zijn eigen geloofsovertuiging durft godsdienst les geven. Dat is wervend. Maar ook andere leerkrachten moeten dat doen. We zijn veel te beschaamd geworden over ons geloof. Mensen komen me vertellen dat ze op restaurant geen kruisje meer durven slaan, voor ze beginnen eten.”

Bron: Nieuwsblad

Link:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180305_03391130

zondag 4 maart 2018

'Flater van de Week' dit keer door Miet Smet (CD&V): “Ik wil waardevol sterven.”


"Ik ben bang om af te takelen, lichamelijk of mentaal. Dat wil ik niet. Als dat gebeurt, wil ik euthanasie. U mag dat opschrijven. Mijn papieren liggen klaar, ze zijn getekend. Ik moet wel nog eens goed lezen of alle mogelijkheden erin staan. Die wet verandert voortdurend."

Bron: De Zondag

Link:

http://www.dezondag.be/mietsmet/Wij willen mevr. Smet er toch even aan herinneren, dat euthanasie gelijk staat aan zelfmoord en dat zij zichzelf dan excommuniceert van de Katholieke Kerk.

Een kerkelijke begrafenis is dan niet meer mogelijk.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer