zaterdag 16 december 2017

De VRT zond vorige week zondag voor de eerste keer tussen 10 en 11 uur een islamitische eredienst uit. Dit betreft de indoctrinatie van de laatste Katholieken in Vlaanderen!!!


Bizar! Gemengd 'gospelkoortje' zingt de lof van Allah!

Dit is ongezien en totaal onbekend binnen de islam!

Waarom dragen zij paarse sjaals alsof het een adventsviering zou betreffen???


Bron: Het Laatste Nieuws

Link:


https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eerste-islamitische-eredienst-haalt-meer-dan-60-000-kijkers-op-vrt~a4c8d5cc/
 
Ten eerste, hier zijn gekochte imams aan het werk in collaboratie met de VRT.
Ten tweede zijn vrouwen niet gewenst op het parterre van de moskee.
Ten derde kijkt het koor niet richting Mekka.
Ten vierde moet dit moslims gewoon maken aan de Christelijke praktijken.
Ten vijfde moeten Christenen ervan overtuigd worden, dat het binnen de islam ook allemaal hetzelfde is zoals binnen het Christendom!

Dit is syncretistische brol!
Dit is een farce!
Dit is FAKE!!!

vrijdag 15 december 2017

De Vlaamse 'bisschoppen' roepen op om de "autonomie van de [rode] VRT te respecteren"


De VRT zond zondag voor de eerste keer tussen 10 en 11 uur een islamitische 'eredienst' uit.
De uitzending haalde gemiddeld 60.388 kijkers. "Dat ligt helemaal in de lijn met
het vaste publiek dat er voor dergelijke uitzendingen is", aldus de VRT.

Met andere woorden, het 'vaste publiek' weet niet naar wat het kijkt en
laat zich met het grootste gemak islamiseren!In een interview in het Radio 1-programma 'De Ochtend' onderstreepte Geert De Kerpel, de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie van België, dat het uitzenden van de erediensten van de erkende religies wel degelijk behoort tot de kerntaken van de openbare omroep en dat Vlaams minister Sven Gatz, die onder meer bevoegd is voor Media, in deze de autonomie van de VRT dient te respecteren.

De Kerpel betreurt het dat minister Gatz zich gisteren donderdag opnieuw uitgesproken heeft tegen de radio- en tv-uitzendingen van de in ons land officieel erkende erediensten op de openbare omroep. Dat de minister zich op die manier nadrukkelijk bemoeit met de programmatie van de VRT vindt de woordvoerder van de bisschoppen niet kunnen. Alsof de minister zou gaan beslissen welke voetbalmatchen er op tv moeten worden uitgezonden. [Het zou inderdaad beter zijn, dat de valse religies, waaronder de 'Novus Ordo Ersatz-kerk', beter géén toegang meer tot de kanalen van de VRT zouden hebben.]

Dat meer dan de helft van de uitzendingen – 30 weken van de 52 – aan de katholieke eredienst wordt toegewezen vindt Geert De Kerpel niet meer dan billijk. De meerderheid van de Belgen bekent zich nu eenmaal nog tot het katholieke geloof. De andere twintig weken zijn bestemd voor de andere erkende eredienst en de recente beslissing om ook twee moslimerediensten uit te zenden, juicht hij toe. Elke eredienst moet die kans benutten om zich aan een breed publiek te tonen. [De 'bisschoppen' juichen ook nog eens de islamisering van de VRT toe.]

Maar in wezen gaat de hele discussie over de plaats van religie in de openbare ruimte, beklemtoont Geert De Kerpel. Het is volgens hem duidelijk dat, als het van minister Gatz afhangt, daarvoor géén plaats (meer) is of mag zijn. En dat vindt hij getuigen van een gebrek aan respect voor de basisprincipes van de democratische rechtsstaat, waarin alle geloofs- en levensovertuigingen aan bod moeten komen. [Wij hebben géén Sven Gatz nodig die ons toestemming zou moeten geven om ons Geloof publiekelijk te belijden.]

Geert De Kerpel roept minister Sven Gatz op de vrijheid en de autonomie van de VRT te respecteren. De openbare omroep maakt deze programma’s sinds jaar en dag zelf, is daarover zelf tevreden en wil het aanbod zelfs uitbreiden. En ook het publiek - wekelijks gemiddeld tussen de 60 à 80.000 tv-kijkers - weet de uitzendingen van erediensten te waarderen.  Met zijn verzet daartegen vertolkt de minister volgens De Kerpel de stem van een kleine, sterk gemotiveerde groep binnen de georganiseerde vrijzinnigheid. [Zou het kunnen, dat de vrijmetselarij dan toch nog iets goeds zou kunnen bereiken voor de Kerk, namelijk het verbieden van de 'erkende erediensten' op de VRT? Het kwade vernietigt altijd zichzelf!]

Bron: Kerknet

maandag 11 december 2017

De kritiek van Bergoglio op het 'Onze Vader' is ook kritiek aan het adres van Jezus ChristusWanneer Bergoglio de Engelse, de Duitse, de Italiaanse en voor mijn part de Nederlandse letterlijke vertalingen van het 'Onze Vader' bekritiseert, dan beseft hij maar al te goed, dat hij niet alleen maar de letterlijke vertalingen bekritiseert, maar dat hij ook de originele tekst bekritiseert. De oorspronkelijke tekst van het Gebed van de Heer komt uit de Latijnse Vulgaat, en luidt: "Et ne inducas nos in temptationem, sed libera nos a malo", hetgeen in het Nederlands betekent: "En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade" (Matteüs 6:13). Op zich betreft dit dus géén 'vertaalprobleem', maar een dogmatisch probleem, aangezien het Concilie van Trente verordende, dat de Latijnse Vulgaat als enige gezaghebbende Katholieke Bijbel geldt. Wie dus een probleem heeft met de letterlijke vertaling, heeft ook een probleem met de grondtekst en de Woorden van Jezus Christus zélf! Hiermee plaatsen Bergoglio en de anderen zich buiten de Kerk.
 

zondag 10 december 2017

Aan alle would-be theologen:


Onze Vader

'En leid ons niet in bekoring'

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 10:13 

"Gij hebt geen bovenmenselijke bekoring te doorstaan gehad.
God is getrouw; Hij zal niet toelaten, dat gij boven uw
krachten bekoord wordt, maar met de bekoring zal Hij
ook het middel geven, om ze te kunnen doorstaan."


Door God te vragen om ons 'NIET in bekoring te leiden',
vragen wij Hem om ons de geestelijke middelen te geven,
om de bekoring te kunnen doorstaan.

Met andere woorden,
wanneer wij God vragen ons die middelen te geven,
dan wordt de bekoring een beproeving die niet tot zonde leidt,

wanneer we Hem echter NIET om die middelen vragen,
maar ons uit vrije wil aan de duivel overgeven,
dan zal de bekoring ons doen vallen,
en tot zonde leiden. 


Met andere woorden,
met de bekoring komt het genademiddel,
wanneer wij echter het genademiddel afwijzen,
of twijfelen aan de bijstand die God ons heeft beloofd,
dan zullen wij uit vrije wil of uit zwakte vallen.

Met andere woorden, 
de bekoring an sich is niet zondig.

zaterdag 9 december 2017

De grote diaboloog uit Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, heeft een viscerale afkeer van de letterlijke woorden van Jezus Christus in het 'Onze Vader' en denkt dat hij God moet verbeteren:Volgens Jorge Mario Bergoglio is de letterlijke vertaling géén goede vertaling!
Neen, ze moet vervangen worden door de ideologische 'hertaling' van de
neo-modernistische afvallingen en duivelaanbidders!

God terecht wijzen, wegens vermeende theologische 'onduidelijkheden',

dat hebben de Vlaamse en Nederlandse bastaard-bisschoppen met hun
ketterse en occulte versie van het nieuwe 'Onze Vader' reeds gedaan.

Maar, onze Vlaamse 'bisschoppen' zijn dan ook het onderste uit de kan,

de drek uit het riool van de hel!

Jorge Mario Bergoglio maakt, tijdens zijn aanval op de traditionele, letterlijke vertaling van het 'Onze Vader', met nadruk het teken van het 'Getal van het Beest'


Het 'Getal van het Beest' is een in Openbaringen 13:17-18 genoemd getal dat op de Antichrist duidt.
De Griekse aanduiding voor dit getal is "ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ" ("zeshonderd zestig zes").
In Openbaringen wordt verteld dat Johannes in een visioen het Beest uit de zee
en het Beest uit de aarde ziet. Over het laatste staat in Openbaringen:

    "Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal

van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid.
Het getal is zeshonderdzesenzestig".De homoseksuele Bergoglio is de zoon van een joodse moeder en zijn occulte naam = 666


vrijdag 8 december 2017

De 'vader' van Bergoglio is de Satan, daarom is Bergoglio, naar eigen zeggen, natuurlijk 'ongelukkig' met de traditionele vertaling van het 'Onze Vader'
In een interview met de Italiaanse Katholieke tv-zender TV2000 heeft Bergoglio zich laten ontvallen niet "onverdeeld gelukkig" te zijn met de nieuwe Duitse en Italiaanse vertaling van het 'Onze Vader'. Daarin wordt gebeden om niet in verzoeking gebracht (in het Duits: führe uns nicht in Versuchung) te worden. Dat is "geen goede vertaling van het door Jezus Christus onderwezen gebed", legt Bergoglio met zijn beperkt verstand uit.

Bergoglio kon zich naar eigen zeggen wél vinden in de nieuwe, vervalste, Franse liturgische vertaling. Daarin bidden de Franstalige Katholieken sinds de officiële invoering van de nieuwe vertaling op de eerste adventszondag (3 december) om niet in bekoring gebracht te worden (letterlijk: "sta niet toe dat wij in bekoring komen").

Dit is natuurlijk totale nonsens omdat God het net toestaat dat wij in bekoring worden gebracht (= Concilie van Trente!). Maar, tegelijkertijd is God echter de enige dam tégen de bekoring, want indien Hij het zou toestaan, dan zouden wij voor elke bekoring vallen.

Wij vragen net de hulp van God om 'neen' te zeggen aan de bekoring die an sich niet zondig is, maar zondig wordt wanneer wij toegeven aan de bekoring! Aan de andere kant overkomt ons een beproeving. Daar hoeven wij niet 'ja' of 'neen' op te zeggen!

Net zoals Bergoglio, hebben de Nederlandstalige bisschoppen 'bekoring' door 'beproeving' vervangen, hetgeen totale nonsens is, omdat het net God is die beproeft en niet de duivel. Het mysterie van het kwade wordt slechts ten volle uitgedrukt door de traditionele vertaling: "en leid ons niet in bekoring". Ook willen deze prelaten trouwens 'bekoord' worden, maar niet beproefd (cfr. Roger Vangheluwe)!

Het mysterie van het kwade is natuurlijk complex, maar het is duidelijk, dat God het kwade toelaat, omdat wij een vrije wil hebben, en het dus aan ons is, om met de hulp van God, 'neen' te zeggen tegen het kwade.

donderdag 7 december 2017

De Argentijnse Leonardo 'kardinaal' Sandri riep twee weken geleden in het 'pauselijke' appartement tegen Bergoglio: "We hebben je verkozen om de Kerk te hervormen, niet om alles kapot te maken!"


Met 'alles' bedoelt Sandri (midden) waarschijnlijk de erfenis van het Tweede Vaticaanse Concilie.

Blijkbaar zijn de neo-modernisten bang, dat door het gestoorde gedrag van Bergoglio zich steeds méér mensen van hem zullen afkeren. Dit houdt het risico in, dat deze mensen ook de hervormingen van paus Johannes-Paulus II en Paulus VI zullen gaan afwijzen!

dinsdag 5 december 2017

Marcantonio Colonna: ‘The Dictator Pope’

Gisteren werd een opmerkelijk nieuw boek in het Engels gelanceerd, nadat de Italiaanse versie al afgelopen maand verschenen was en naar verluidt nogal wat beroering teweegbracht in Rome. Het boek heet 'De Dictator Paus' en wordt op Amazon omschreven als “het verhaal achter de schermen van het meest tirannieke en gewetenloze pausschap in moderne tijden”. Het boek belooft een kijkje “achter het masker” van Bergoglio en toont hoe hij zijn positie veiligstelt als een 'dictator die regeert door angst', en hoe hij collaboreert met de meest corrupte elementen binnen het Vaticaan om de broodnodige hervormingen die van hem verwacht werden te voorkomen en om te keren. OnePeterFive kon op voorhand een exemplaar van de Engelse tekst bemachtigen. Hoewel de meeste inhoud ervan eigenaardig genoeg bekend zal zijn voor diegenen die Bergoglio vanaf het begin hebben gevolgd, behandelt het in detail veel van de belangrijkste onderwerpen betreffende Bergoglio en zijn zogenaamde ‘pausschap’.

De auteur van het boek is Marcantonio Colonna, een slim bedacht pseudoniem, want de historische Colonna was een Italiaanse edelman die diende als admiraal van de pauselijke vloot tijdens de Slag van Lepanto. De biografie van de schrijver vertelt dat hij afgestudeerd is aan de Universiteit van Oxford met brede ervaring in historisch onderzoek, en die in Rome woont sinds het begin van de regeerperiode van Bergoglio, en wiens contacten met insiders, inclusief kardinalen en andere belangrijke figuren, hem hebben geholpen in het ineen steken van deze bijzondere puzzel. De meeste journalisten in Rome zijn op hun hoede om het boek publiekelijk aan te snijden uit angst voor vergelding, want het Bergogliaanse Vaticaan is intussen berucht voor het uitsluiten van té objectieve journalisten. Voortreffelijke uitzonderingen hierop zijn Marco Tosatti en Prof. Roberto de Mattei, die schrijft hoe het boek Kardinaal Müllers recente opmerkingen bevestigt, dat er een “satanische cirkel” bestaat rondom Bergoglio die een debat over de doctrinaire problemen zoals de Dubia en de Filiale Correctie verhindert, en dat er ook een “klimaat van spionage en bedrog” bestaat in het Vaticaan van Bergoglio.

Marcantonio Colonna begint zijn tekst met een onheilspellend portret van Bergoglio zelf, wiens gedrag een 'miraculeuze' verandering heeft ondergaan sinds zijn zogenaamde 'verkiezing'. De Katholieken van Buenos Aires kenden Bergoglio als een nors kijkende aartsbisschop die plotsklaps veranderde in de lachende en vrolijke 'paus Franciscus'. Als je spreekt met mensen uit het Vaticaan, dan zullen zij je een omgekeerd 'mirakel' bevestigen. Wanneer de camera’s van hem weggekeerd zijn, dan verandert de 'lachende paus' in een arrogante, mensen afwijzende kwal, die kwistig vuile taal rondstrooit en die binnen de muren van het Vaticaan vooral berucht is voor zijn vele woedeuitbarstingen waar intussen iedereen mee bekend is: van chauffeur tot kardinaal.

Colonna gaat dan over naar een hoofdstuk dat het satanische werk van de zogenaamde 'Maffia van Sankt Gallen' belicht. De groep kardinalen die decennia lang samenzwoer tégen Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus XVI om een 'paus' van hun kaliber te verkiezen. Dit feit alleen al maakt de verkiezing van Bergoglio ongeldig. De groep werd gevormd in 1996, met eerdere ontmoetingen in de jaren '80 van de vorige eeuw tussen progressieve Europese prelaten. De 'Maffia van Sankt Gallen' werd voorgezeten door de beruchte aartsbisschop van Milaan en homoseksueel, Carlo Martini. Ook de homoseksuele Godfried Danneels maakte er deel van uit.

Colonna heeft het ook over het leven en de achtergrond van Bergoglio. Hij vernoemt o.a. Bergoglio’s gespannen relatie met zijn ouders. Hij onderzoekt Bergoglio’s steile klim binnen de jezuïeten in Argentinië, ondanks de tegenkantingen van zijn oversten. De gewezen 'Zwarte Paus' Peter-Hans Kolvenbach beschuldigde Bergoglio van een reeks mankementen, variërende van de gewoonte van het gebruiken van zeer vulgaire taal tot leugenachtigheid, ongehoorzaamheid weggestoken achter een masker van nederigheid, een gebrek aan psychologisch evenwicht, en zijn ongeschiktheid als toekomstig bisschop. Kolvenbach verklaarde in het verslag dat Bergoglio als Provinciaal binnen zijn eigen orde, een verdeeldheidzaaiende figuur was. Het is dan ook niet verrassend, dat wanneer Bergoglio zogezegd tot 'paus' werd gekozen, dat hij pogingen ondernam om zijn handen op de bestaande kopieën van het rapport te leggen, en blijkbaar is tegenwoordig het originele document uit de officiële archieven van de Jezuïeten in Rome verdwenen. Toch werd Bergoglio door Antonio 'kardinaal' Quarracino, zijn voorganger in het aartsbisdom van Buenos Aires toen gezien als een kampioen van het Katholieke conservatisme in de trant van Johannes Paulus II, en deze kardinaal negeerde de waarschuwingen tégen Bergoglio en hielp hem aan een bisschopswijding.

Marcantonio Colonna besteedt relatief weinig tijd aan de kwestie aangaande de geldigheid van de 'verkiezing' van Bergoglio. Maar, hij stelt zich wel vragen bij het gemanipuleer van de 'Maffia van Sankt Gallen'. Het aftreden van Paus Benedictus XVI is verdacht. Maar, ook de bedenkingen die door de pauselijke biograaf Austen Ivereigh en journalist Antonio Socci gemaakt worden aangaande de twijfelachtige canonieke geldigheid van het Conclaaf van 2013 zijn zéér relevant. Maar, of men nu verkiest om de mening van Socci te onderschrijven of niet, het is volgens Colonna toepasselijk, dat de politieke erfgenaam van Juan Perón, Bergoglio, aan het hoofd van de Katholieke Kerk komt, via een vervalste en ongeldige verkiezing.

De regeerstijl van Bergoglio is door en door Peronistisch. Het Peronisme was de politieke beweging van Buenos Aires uit de tijd van de Argentijnse dictatuur. De Peronnistische ingesteldheid van Bergoglio kan zijn ergerniswekkende gewoonte verklaren om zichzelf zonder blikken of blozen van de ene dag op de andere diametraal tegen te spreken. Het verhaal gaat dat Perón, in zijn gloriedagen, eens voorstelde om zijn neefje in te leiden in de geplogenheden van de politiek. Hij bracht de jonge man met hem mee toen hij een delegatie van communisten ontving. Nadat hij hun standpunten had gehoord, vertelde hij hen: “Jullie hebben heel erg gelijk”. De volgende dag ontving hij een delegatie van fascisten en antwoordde opnieuw op hun argumenten: “Jullie hebben heel erg gelijk”. Dan vroeg Perón zijn neefje wat hij ervan dacht en de jonge man antwoordde: “Je hebt met twee groepen gesproken die diametraal tegenovergestelde opinies hebben en je vertelde hen beiden dat je akkoord gaat met hen. Dit is totaal onaanvaardbaar”. Perón gaf zijn neefje ten antwoord: “Jij hebt ook helemaal gelijk”. Deze anekdote illustreert waarom niemand Bergoglio kan inschatten tenzij hij de traditie van de Argentijnse politiek begrijpt. Bergoglio is Juan Perón in witte bisschopskleren. Diegenen die hem anders trachten te interpreteren missen het enige relevante criterium.

Bergoglio's notoire eenvoud is eenvoudigweg een manier om zich van alle ‘ballast’ te ontdoen, die zijn streven naar de macht zou kunnen belemmeren. Zijn populistische, praalzieke nederigheid, meestal voor het oog van de camera’s en zijn meesterlijke manipulatie van de media worden systematisch door Colonna ontmaskerd. Het boek beperkt zich niet tot de voor-pauselijke geschiedenis van Bergoglio, maar fileert ook zijn beleid als 'paus': van de hervorming van de Curie tot de zogezegde 'nultolerantie' op het gebied van seksueel misbruik, de Vaticaanse bank en de financiële hervormingen, de vernietiging van de Franciscanen van de Immaculata, de zwaar gemanipuleerde Synoden over de Familie, het Vaticaanse antwoord op het orthodoxe verzet, de mist die de dubia omgeeft, het afvoeren en het heruitvinden van de Pauselijke Academie voor het Leven, de Vaticaanse coup binnen de Orde van Malta en de vervolging van de geestelijken die er niet in slagen om zijn beleidslijn te gehoorzamen... Dit alles overgoten met de KGB-achtige tactieken die door het 'Kremlin Santa Marta' worden gebruikt.

Bron: OnePeterFive

Link:

https://onepeterfive.com/the-dictator-pope-mysterious-new-book-looks-behind-the-mask-of-francis/

maandag 4 december 2017

Absurde en blasfemische enscenering in de kerk van Kuttekoven:Bisschop Hoogmartens, die dit alles heeft getolereerd
en achteraf een nietszeggende verklaring door zijn bisschoppelijk bureau heeft laten afleggen,
verzaakt hier aan zijn elementaire bisschoppelijke plicht.

Hoogmartens is medeschuldig aan blasfemie en dat nog wel in een gewijd kerkgebouw,
dat hij had moeten behoeden voor een dergelijke ontering!
 

Dit is hoogverraad aan de Heer
door iemand die door wijding in de Apostolische Traditie staat.

Dit is de misdaad van Judas Iskariot.
 

Afschuwelijk! 


Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171203_03221372

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer