vrijdag 20 januari 2017

Raymond Karidnaal Burke over 'Amoris Laetitia': "Het document is louter de persoonlijke 'mening' van Bergoglio"


"In other words, the Holy Father is proposing what he personally believes is the will of Christ for His Church, but he does not intend to impose his point of view, nor to condemn those who insist on what he calls “a more rigorous pastoral care.” The personal, that is, non-magisterial, nature of the document is also evident in the fact that the references cited are principally the final report of the 2015 session of the Synod of Bishops, and the addresses and homilies of Pope Francis himself. There is no consistent effort to relate the text, in general, or these citations to the magisterium, the Fathers of the Church and other proven authors."

"Met andere woorden, de Heilige Vader poneert wat hij persoonlijk denkt, dat de wil is van Christus voor Zijn Kerk, maar hij heeft niet de bedoeling om zijn gezichtspunt op te leggen, noch om hen te veroordelen, die "een strengere pastorale zorg" zouden voorstaan." De persoonlijke, niet-magisteriale aard van het document wordt ook duidelijk door het feit, dat de referenties hoofdzakelijk komen uit het eindrapport van de Bisschoppensynode uit 2015, en uit toespraken en preken van paus Franciscus zelf. Er is in het geheel geen poging gedaan om deze tekst in het algemeen te enten op het Magisterium van de Kerk, de Kerkvaders of andere gezaghebbende auteurs.

[Met andere woorden, het is een vuilbak-document!]

Bron: National Catholic Register

Link:

http://www.ncregister.com/daily-news/amoris-laetitia-and-the-constant-teaching-and-practice-of-the-church/

woensdag 18 januari 2017

'Flater van de Week' - Dit keer door de hoofdredacteur van 'Kerk en leven', Luk Vanmaercke, beter bekend als de kaas- en wijnboer van Kessel-Lo:


"Als christenen mogen we de politieke recuperatie van ons geloof
echt niet dulden."

Bron: 'Kerk en leven' - 18 januari 2017


Manipulator Luk Vanmaercke vergeet blijkbaar vanwaar hijzélf komt?

Ex-directeur communicatie en woordvoerder van de CD&V en communicatie-adviseur van Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V).

Politiek benoemd door de 'bisschoppen' om de Vlaamse lezer via het parochieblad vertrouwd te maken met de anti-katholieke CD&V-doctrine, om hem of haar van zijn geloof af te brengen!

Vanmaercke probeert zijn CD&V verleden van het internet te wissen, maar al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel!

Ter informatie:Het Kruis willen vermijden, is de essentie van het demonische.maandag 16 januari 2017

Kardinaal Sarah: Katholiek zijn betekent nu tegen de stroom in zwemmen


27 MEI 2015

De gang van zaken op de voorbereidende gezinssynode "heeft duidelijk gemaakt dat de ware kern van het probleem niet de kwestie van hertrouwd gescheidenen is."

Kardinaal Robert Sarah heeft deze week opmerkelijke uitspraken gedaan, waarin hij terloops de recente analyse van Sandro Magister bevestigt, dat de paus zijn mening heeft bijgesteld onder invloed van de felle protesten van gelovigen tegen de manipulatie van de synode in oktober vorig jaar. Kath.net brengt er een selectie uit.


Blijde boodschap
Wat volgens kardinaal Sarah echt aan de orde is, is de vraag of de leer van de Kerk "een onbereikbaar, niet te realiseren ideaal is en daarom naar beneden moet worden aangepast om aan de moderne samenleving voorgehouden te kunnen worden. Als het er zo voor staat, dringt zich noodgedwongen de verheldering op van de vraag of het evangelie een blijde boodschap voor de mensen is of een onnodige en thans niet meer te vergen belasting."

Onderdrukkingsmechanismen
De samenleving raakt steeds meer in de greep van ideologieën, aldus kardinaal Sarah, waarvan de genderideologie een van de gevaarlijkste is. Die ontkent dat de mannelijke en vrouwelijke identiteit in de structuur van de natuur zitten. In plaats daarvan zouden die "slecht een sociale constructie zijn, een rol die het individu aanneemt". Voor de theoretici van deze ideologie "zijn de geslachtsverschillen niets meer als normatieve onderdrukkingsmechanismen, culturele stereotypen, sociale constructies die gedeconstrueerd moeten worden met het oog op het doel van de gelijkheid tussen man en vrouw. "

Reclame voor homoseksualiteit
"Zeggen dat de menselijke seksualiteit niet van de mannelijke of vrouwelijke identiteit afhankelijk is, maar van een seksuele oriëntatie, is een verdroomd totalitarisme, een echte ideologie die feitelijk aan de werkelijkheid van de dingen voorbijgaat. Ik zie geen toekomst voor zulk bedrog. Het is een ding de homoseksuele persoon te respecteren, die een recht op echt respect heeft, iets ander is het echter om reclame voor homoseksualiteit te maken. Ook hertrouwd gescheidenen hebben een recht op authentiek respect, maar de Kerk kan geen nieuw idee van het gezin bevorderen."

Berouw
"Het is duidelijk helemaal verkeerd als de Kerk zich het woordgebruik van de Verenigde Naties veroorlooft. Wij hebben een woordenschat die uitdrukt wat wij geloven. Als de eucharistie alleen maar een maaltijd is, kunnen wij de communie ook uitreiken aan wie de huwelijksband weerspreken. Het punt is dat wij christelijke woorden als 'barmhartigheid' onnauwkeurig gebruiken. Als we niet helder maken wat we bedoelen, bedriegen we de mensen. De barmhartigheid sluit niet de ogen om de zonde niet te zien; de Heer is bereid te vergeven, maar pas dan als wij ons bekeren, als wij berouw hebben over onze zonden."

Geen revolutie
"Ik denk dat wij onze woorden moeten wegen" zegt kardinaal Sarah, sprekend over zijn medeprelaten "want mensen hebben de bisschoppen horen spreken, de paus gehoord, en hopen op een totale verandering... En zelfs als we nu een nieuwe richting in de woorden van de paus horen (cursivering KN), geloven de mensen ons niet, want ze denken dat er een verandering is, een revolutie, en wij moeten bewijzen dat er geen revolutie is, dat die er niet kan zijn, want de leer behoort niet aan iemand toe, die behoort aan Christus, aan de Kerk."

Helderheid
De vormen van tweespalt die we afgelopen oktober hebben gezien zijn "allemaal westers. In Afrika staan we vast, want op dit continent hebben veel mensen hun leven voor het geloof gegeven." "Het Westen past zich aan zijn eigen illusies aan" Het geneesmiddel tegen verwarring is helderheid: "Als wij ons geloof terugvinden, als wij de zekere leer vinden, ben ik er zeker van dat het volk Gods volgen zal, al is het ook met problemen."

Christen blijven
"Ik denk dat het moediger is met Christus aan het kruis te hangen, zijn woord getrouw te zijn: het is niet makkelijk het evangelie te leven. Het is makkelijk naar de marges van de samenleving te gaan..., maar met wie gaan we? Als we Christus niet brengen, brengen we niets! Ik denk dat het van grotere moed getuigt christen te blijven, zoals zoveel christenen doen die voor hun geloof sterven: in Pakistan, in het Midden Oosten, in Afrika. Dat wil niet zeggen dat we er niet op uit moeten gaan om het evangelie te brengen. Maar moedig zijn betekent voor ons vandaag tegen de stroom in zwemmen, want de wereld verdraagt het evangelie niet meer."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-sarah-katholiek-zijn-betekent-nu-tegen-de-stroom-in-zwemmen

vrijdag 13 januari 2017

Gerhard Kardinaal Müller: "Il contenuto di 'Amoris Laetitia' è chiarissimo."Wat zegt het Kerkelijk Recht?


CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK IV -  HEILIGINGSTAAK VAN DE KERK
DEEL I - SACRAMENTEN
TITEL III - Allerheiligste Eucharistie
HOOFDSTUK I - Eucharistieviering
ARTIKEL II - Deelname aan de allerheiligste Eucharistie

915 Tot de heilige Communie mogen niet toegelaten worden geëxcommuniceerden en degenen die door een interdict getroffen zijn, na het opleggen of verklaren van hun straf, alsook anderen die halsstarrig volharden in een zware zonde die bekend is.


Fake News: "Zwaarste storm in 50 jaar"


Deze amateurs kunnen nog niet eens het weer van morgen voorspellen, maar het weer van over 100 jaar kunnen ze op een tiende van een graad na juist bepalen!

Wie gelooft die mensen nog?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer